Numara : 100
Tarih : 31.12.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/100
 
KONU
 
2004 Yılı Gelir Vergisi Düzenlemeleri (Yatırım indirimi uygulamasında asgari yatırım tutarı, GMSİ istisna tutarı, günlük yemek bedeli istisnası, değer artış kazançları ve arizi kazançlarda istisna tutar, tevkifata tabi olmayan menkul ve g.menkul sermaye iratlarında beyanname verme sınırı, gelir verg
 
 
30/12/2003 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 25332) yayımlanan 2003/6578 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Gelir Vergisi Kanununun 19, 21, 23/8, Mükerrer 80, 82, 86/1-d ve 103 üncü maddelerinde yer alan tutarlar 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 
Söz konusu tutarlar ve oranlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
1) Yatırım İndirimi Uygulamasında Yatırım İndirimi Hesaplanmayacak Tutar
Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan ticari ve zirai kazançlarda yatırım indirimi istisnasına ilişkin iktisadi kıymetlerde yatırım indirimi hesaplanmayacak tutar 2004 yılında uygulanmak üzere 6.000.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.
 
2) Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan ve 2003 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 1.500.000.000 lira olarak uygulanan istisna tutarı, 2004 yılında elde edilen kira gelirleri için 1.800.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.
 
3) Personele Verilen Günlük Yemek Bedelinde İstisna
Gelir  Vergisi  Kanununun 23/8  inci  maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde  yemek verilmek suretiyle  sağlanan menfaatlere  ilişkin istisna tutarı, 2004 takvim yılında uygulanmak üzere 7.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.
 
4) Değer Artış Kazançlarında İstisna Edilecek Tutar
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artış kazançlarına ilişkin   istisna tutarı, 2004 yılında uygulanmak üzere 12.000.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.

5) Arizi Kazançlarda İstisna Edilecek Tutar
Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinde yer alan arizi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2004      yılında uygulanmak üzere 12.000.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.
 
6) Tevkifata Tabi Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyanname
    Verme Sınırı
Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesinde yer alan tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2004   yılında  uygulanmak üzere 750.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.
 
7) Gelir Vergisi Tarifesindeki Gelir Dilimler
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesindeki gelir dilimleri tutarları artırılarak, 2004 takvim takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
 6.000.000.000 liraya kadar
% 20
 14.000.000.000 liranın   6.000.000.000 lirası için      1.200.000.000 lira,   fazlası
% 25
 28.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için   3.200.000.000 lira, fazlası
% 30
 70.000.000.000 liranın 28.000.000.000 lirası için   7.400.000.000 lira, fazlası
% 35
140.000.000.000 liranın 70.000.000.000 lirası için 22.100.000.000 lira, fazlası
% 40
140.000.000.000 liradan fazlasının 140.000.000.000 lirası için
 50.100.000.000 lira, fazlası
 
% 45
 
Not: Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, yukarıdaki tarifede yeralan vergi oranları 5 puan indirilmek suretiyle uygulanır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.