Numara : 108
Tarih : 24.11.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/108
 
KONU
 
2004 Yılı Geçici Vergi Dönemlerinde Enflasyon Düzeltmesi Yapmayanların 4. Geçici Vergi Döneminde Dikkate Alacakları Yeniden Değerleme Oranı (% 11,2)
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 341 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci Maddesinin (B) fıkrasına göre 2004 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı % 11,2 (yüzde onbir virgül iki) olarak açıklanmıştır. Bu oran aynı zamanda 2004 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. 

Bilindiği gibi, 5024 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikler sonrasında 1/1/2004 tarihinden itibaren vergi matrahlarının tespitinde enflasyon düzeltmesi uygulamasına geçilmesiyle birlikte yeniden değerleme kurumu aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştı. Bununla birlikte, gerek diğer vergi uygulamalarında gerekse vergi dışı diğer mevzuatta yeniden değerleme oranına atıfta bulunulmuş olması, ayrıca 5228 sayılı Kanun ile 31/12/2003 aktif toplamı 7,5 trilyonu veya 2003 cirosu 15 trilyonu geçmeyenlerden dileyenlerin 2004 yılı (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap döneminden sonra başlayan hesap dönemine ilişkin) geçici vergi dönemi matrahlarının tespitini enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümleri dikkate almaksızın yapabilmeleri nedeniyle yeniden değerleme oranı Maliye Bakanlığınca açıklanmaya devam edilmektedir. (Bu mükellefler, söz konusu geçici vergi dönemlerinin vergi matrahının tespitinde yeniden değerlemenin yanı sıra finansman gider kısıtlamasına tabi olacaklar ayrıca 5024 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan diğer düzenlemelerden yararlanabileceklerdir. 5024 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan düzenlemeler için lütfen 19/3/2004 tarihli ve 2004/44 sayılı Vergi Sirkülerimize bakınız.)

Buna göre, 5024 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi hükmünden yararlanarak 2004 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayanlar, 2004 yılının son geçici vergi dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde yeniden değerleme oranını % 11,2 olarak dikkate alacaklardır (Mevcut düzenlemeye göre bu kapsama girenler 2004 yılı gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını enflasyon düzeltmesi hükümlerini dikkate alarak tespit edeceklerinden, yıllık gelir ve kurumlar vergisi bakımından yeniden değerleme yapmaları söz konusu olmayacaktır).

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.