Numara : 106
Tarih : 25.10.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/106
 
KONU
 
2004 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı  (% 7,6)
 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 12 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde 2004 yılı 3. Geçici Vergi Dönemi finansman gider kısıtlaması oranı % 7,6 olarak açıklanmıştır.

Bilindiği gibi, 5024 sayılı Kanunun 5228 sayılı Kanun ile değişik Geçici 1. Maddesi  hükmü çerçevesinde, 31/12/2003 aktif toplamı 7,5 trilyonu veya 2003 cirosu 15 trilyonu geçmeyenlerden dileyen mükellefler 2004 yılı (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap döneminden sonra başlayan hesap dönemine ilişkin) geçici vergi dönemi matrahlarının tespitini enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümleri dikkate almaksızın yapabilmektedirler. Bu kapsamdaki mükellefler 2004 yılı (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2004 yılında biten hesap döneminden sonra başlayan hesap dönemine ilişkin) geçici vergi dönemi matrahlarının tespitini 5024 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan veya değiştirilen düzenlemeleri dikkate alarak belirleyebilmektedirler. Bu düzenlemeden faydalanabilmek için aynı maddede öngörüldüğü şekilde bu hususun beyannamede belirtilmesi veya ayrı bir yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Geçici 1. Madde kapsamında 2004 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayacak olan özel hesap dönemine sahip mükelleflerin, kendi hesap dönemlerinin başladığı yılın geçici vergi dönemleri için açıklanan finansman gider kısıtlaması oranlarını sırasıyla dikkate almaları gerekmektedir.

Buna göre, tercihlerini enflasyon düzeltmesi yapmama yönünde kullananlardan, 5024 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan GVK Md. 41/8, KVK Md.15/13 hükümlerine göre finansman gider kısıtlaması uygulamak durumunda olanların 2004 yılı üçüncü geçici vergi döneminde (9 aylık) kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamının %7,6’sını kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almaları gerekmektedir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.