Numara : 51
Tarih : 4.7.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2003/51
 

 
 KONU
 
2003 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (%  18,6)
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 321 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 04/07/2003; 25158) 2003 yılının ikinci üç aylık geçici vergi dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi hesaplamalarında dikkate alınacak yeniden değerleme oranı  % 18,6 (yüzde onsekiz virgül altı) olarak açıklanmıştır.
Saygılarımızla,