Numara : 20
Tarih : 20.3.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2003/20

 
KONU
 
2003 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (%  8,6)

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 313 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 20/03/2003; 25054) 2003 yılının birinci üç aylık geçici vergi dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi hesaplamalarında dikkate alınacak yeniden değerleme oranı  % 8,6 (yüzde sekiz virgül altı) olarak açıklanmıştır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş