Numara : 81
Tarih : 31.12.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/81

 
KONU

2002 Yılında Uygulanacak İşsizlik Sigortası Prim Oranları: Sigortalı: %1, İşveren: %2, Devlet: %1
 

Bilindiği gibi, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesine göre gerek işverenler gerekse işçiler işsizlik sigortasına prim ödemektedirler. Devlet de işsizlik sigortasına prim ödemesi yapmaktadır. Söz konusu prim tutarları, SSK primine esas aylık brüt kazançlar üzerinden sigortalı için %2, işveren için %3 ve Devlet için %2 oranında hesaplanmaktadır.
 
2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun (R.G.:22/12/2001; 24618 Mükerrer) 61 inci maddesinin f)  fıkrası gereği, işsizlik sigortası primleri 2002 yılı için aşağıda belirtilen oranlarda uygulanacaktır:
 
- Sigortalılar: %1,
- İşveren: %2,
- Devlet: %1.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.