Numara : 76
Tarih : 27.12.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/76
 
 
KONU

2002 Yılı Vergi Usul Kanunu Düzenlemeleri (Çeşitli Had ve Miktarlar)
 
 
Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24623) yayımlanan 2001/3395 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 232 ve 313 üncü maddelerinde yer alan tutarlar 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Diğer yandan Maliye Bakanlığınca yayımlanan 302 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (R.G.: 25/12/2001; 24621) ile Kanunun 177, 252, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, Mükerrer 355 ve 356 ncı maddelerinde yer alıp 2001 yılı için uygulanmakta olan miktarlar 2001 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranında (%53,2) artırılmıştır.
 
Söz konusu tutarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 
 
VUK Md.
Konu
1/1/2002’den geçerli tutar(TL)
104
İlan yolu ile tebliğ sınırı
12.000.000.000
Mük. 115
Tahakkuktan vazgeçme
6.000.000
177
Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1) 50.000.000.000 ve 73.000.000.000
2) 26.000.000.000
3) 50.000.000.000
232
Fatura düzenleme sınırı
250.000.000
313
Amortisman ayırma sınırı
250.000.000
343
En az ceza haddi
2.600.000  ve 5.300.000
352/I
Birinci derece usulsüzlük cezası (Kanuna bağlı cetvelde yer alanlar)
1)      30.000.000
2)      19.000.000
3)        9.900.000
4)        4.900.000
5)        2.600.000
6)        1.300.000
352/II
İkinci Derece Usulsüzlük cezası (Kanuna bağlı cetvelde yer alanlar)
1)      18.000.000
2)        9.900.000
3)        4.900.000
4)        2.600.000
5)        1.300.000
6)           680.000

 
353
Özel usulsüzlük cezası (Bent numaralarına göre)
                   1) 53.000.000 ve 26.000.000.000
2) 53.000.000 , 2.600.000.000 ve 26.000.000.000
4)         53.000.000
5) 99.000.000, 190.000.000, 380.000.000
6) 1.300.000.000
7)         65.000.000
8)      190.000.000
9)   260.000.000
10)  190.000.000
Mük. 355
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mük. 257 inci madde hükmün uymayanların cezası (Bent numaralarına göre)
1)      530.000.000
2)      260.000.000
3)      130.000.000
356
Diğer usulsüzlük cezaları (Bent numaralarına göre)
1)      53.000  ve 2.600.000
3)  260.000 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.