Numara : 75
Tarih : 27.12.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/75

 
KONU

2002 Yılı Gelir Vergisi Düzenlemeleri (GMSİ istisna tutarı, günlük yemek bedeli istisnası, özel indirim, gelir vergisi tarifesi)
 

Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24623) yayımlanan 2001/3398 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31 ve 103 üncü maddelerinde yer alan tutarlar 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Söz konusu tutarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna 
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan gayrimenkul sermaye iradı istisnasına ilişkin tutar, 2002 takvim yılında uygulanmak üzere 950.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.
 
Personele Verilen Günlük Yemek Bedelinde İstisna  
Gelir Vergisi Kanununun 23/8 inci maddesinde yer alan hizmet erbabına işyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2002 takvim yılında uygulanmak üzere 4.500.000 lira olarak tespit edilmiştir.
 
Özel İndirim 
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan özel indirim tutarları, 1/1/2002 tarihinden itibaren elde edilen ücretlere uygulanmak üzere, günde (1.000.000), ayda (30.000.000), yılda (360.000.000) lira olarak tespit edilmiştir.
 
Özel indirim tutarları; Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde günde (1.400.000), ayda (42.000.000), yılda (504.000.000) lira olarak uygulanır.
 
Gelir Vergisi Tarifesi 
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi gelir dilimleri tutarları artırılarak, 2002 takvim takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

3.800.000.000 liraya kadar
% 15
9.500.000.000 liranın 3.800.000.000 lirası için 570.000.000 lira, fazlası
% 20
19.000.000.000 liranın 9.500.000.000 lirası için 1.710.000.000 lira, fazlası
% 25
47.500.000.000 liranın 19.000.000.000 lirası için 4.085.000.000 lira, fazlası
% 30
95.000.000.000 liranın 47.500.000.000 lirası için 12.635.000.000 lira, fazlası
% 35
95.000.000.000 liradan fazlasının 95.000.000.000 lirası için 29.260.000.000 lira, fazlası
 
% 40

Not: Yukarıdaki tarife 2002 yılında elde edilen ücret gelirlerine uygulanacaktır. 2002 yılında elde edilen ücret dışındaki gelirler için gelir dilimleri aynı kalmak üzere vergi oranları 5’er puan fazlasıyla uygulanacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.