Numara : 9
Tarih : 30.1.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/9 

 
KONU
  
2002 Yılı Finansman Gider Kısıtlaması Oranı Açıklandı: (% 22,7)
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 79 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (R.G.: 30/1/2003; 25009) gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2002 yılı kazançları için finansman gider kısıtlaması oranı (GVK Md. 41/8, KVK Md.15/13) % 22,7 olarak açıklanmıştır.
 
Buna göre, kısıtlama kapsamındakiler 2002 yılı hesap döneminde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamının % 22,7’sini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.
 
Bu oran aynı zamanda, Ekim–Aralık 2002 Dördüncü Geçici Vergi Dönemi oniki aylık kazançları için de uygulanacaktır.
 
Özel hesap dönemine sahip mükellefler geçici vergi uygulamalarında, kendi hesap dönemlerinin başladığı yılın geçici vergi dönemleri için açıklanan finansman gider kısıtlaması oranlarını sırasıyla dikkate alacaklardır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.