Numara : 18
Tarih : 11.2.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/18
 
KONU

2001 Yılında Gerçekleştirilen İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili KDV İadesinde Alt Sınır 4 Milyar Liraya Yükseltildi


2002/3606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.: 8/2/2002; 24665) ile, 2001 takvim yılında gerçekleştirilen indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin 4 milyar lirayı aşan kısmının mükelleflere iade edilmesi kararlaştırılmıştır.
 
2002 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 milyon lira ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 milyon liradan fazla olan tutarlar ise 100 milyon liranın en yakın katına yükseltilecektir.
 
Söz konusu iade sınırı Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 maddesine göre belirlenmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için 2000/29, 2000/30 ve 2000/33 nolu Vergi Sirkülerlerimize bakılabilir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.