Numara : 56
Tarih : 16.7.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2003/56 

 
KONU
 
1 Temmuz  2003 Tarihinden İtibaren Taksicilerden Alınan Fişler İle İlgili Olarak KDV İndirimi Yapılamayacaktır
 

4842 Sayılı Kanunun 23. Maddesi ile KDV Kanunu'nun 17. Maddesinin 4 / (a) alt bendi 1 Temmuz 2003'ten itibaren yürürlüğe girmek üzere  aşağıdaki şekilde değişmiştir :
 
"a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler."
 
Değişmeden Önceki Hüküm :
"a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf tarafından yapılan teslim ve hizmetler"
 
Bildiğiniz üzere taksiciler basit usulde vergilendirildikleri için, 1.7.2003 tarihinden itibaren taksi işletenlerce yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna olacaktır. Bu nedenle, 1.7.2003'ten itibaren taksicilerden alınan perakende satış fişleri üzerinden KDV hesaplanmaması ve KDV indiriminin yapılmaması gerekmektedir.
 
Dolayısıyla, 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren alınan taksi fişleri masraf beyan formlarına kaydedilirken fiş bedelinin tamamının gider olarak dikkate alınması, ayrıca KDV hesaplanmaması gerekmektedir (alınan taksi fişlerinde KDV satırında "dahil" ibaresinin yer alması durumunda dahi, KDV ayrıştırılmamalı, fiş tutarının tamamı gider olarak dikkate alınmalıdır).
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili olarak ilave bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda bizimle irtibata geçmekte tereddüd etmeyiniz.
 
Saygılarımızla,
  
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.