Numara : 41
Tarih : 10.6.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/41
 
KONU
 
1 Haziran 2005 Tarihinden İtibaren Alkollü İçecekler, Tütün Mamulleri ve Kolalı Gazozların ÖTV Beyanları Sırasıyla 3A, 3B ve 3C Numaralı Beyannamelerle Yapılacaktır
 
 
Gelirler Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan 1 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Sirküleri ile daha önce 3 numaralı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) beyannamesi ile beyan edilen alkollü içecekler, tütün mamulleri ve kolalı gazozların 1 Haziran 2005 tarihinden başlayarak sırasıyla 3A, 3B ve 3C numaralı beyannamelerle ayrı ayrı beyan edilmesi esası getirilmiştir.

Buna göre, 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren (15 Haziran’a kadar verilmesi gereken Mayıs 2005 dönemindeki teslimlerin beyanlarından başlayarak), 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (III) sayılı listede yer alan alkollü içecek teslimlerine ilişkin ÖTV (3A) numaralı, tütün mamulleri teslimlerine ilişkin ÖTV (3B) numaralı, kolalı gazoz teslimlerine ilişkin ÖTV ise (3C) numaralı ÖTV beyannameleri ile beyan edilecektir.

(III) sayılı listeye ilişkin olarak elektronik ortamda verilen ÖTV beyannamesi;
- “Alkollü İçeceklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (3A)”
- “Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (3B)”
- “ Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (3C)”
olarak üç ayrı başlık altında yeniden düzenlenmiştir. Beyannamelerini elektronik ortamda verecek olan mükelleflerin 1.6.2005 tarihinden itibaren beyanda bulunabilmesi için “www.gelirler.gov.tr” internet adresinden “e-Beyanname/Gerekli Programlar” başlığı altında yer alan beyanname düzenleme programını yeniden indirmeleri gerekmektedir.

(III) sayılı listedeki mallarla ilgili olarak ÖTV beyannamesini kağıt ortamında veren mükelleflerin ise, yeni beyannamelerin basılıp vergi dairelerine dağıtımı yapılıncaya kadar mevcut beyannamelerdeki beyanname numarası olan (3) rakamının yanına;
- Alkollü içeceklerin beyanı için “A”,
- Tütün mamullerinin beyanı için “B”,
- Kolalı gazozların beyanı için “C”,
ibaresi yazarak kullanmaları gerekmektedir.

(III) sayılı listede yer alan mallardan ayrı beyannamelere konu olanları imal ve teslim eden mükellefler, ayrı beyannameye konu olan her bir mal grubu için ilgili beyannameleri düzenleyeceklerdir. Örneğin alkollü içecek ve kolalı gazoz imal eden bir ÖTV mükellefi, aynı vergilendirme döneminde teslim ettiği alkollü içecekler için “(3A)”, kolalı gazozlar için “(3C)” numaralı beyannameyi düzenlemek suretiyle beyanda bulunacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.