Numara : 98
Tarih : 30.12.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/98
 
KONU

1/1/2006 Tarihinden Geçerli Çevre Temizlik Vergisi Tutarları  
 
 
Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 26039) yayımlanan 32 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde 1/1/2006 tarihinden itibaren konutlar ve işyerleri ile diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır.
1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 16 YKr, diğer belediyelerde 13 YKr olarak hesaplanacaktır.
2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.
2.1.  Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre  Temizlik  Vergisi
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
 
 
 
Bina Grupları
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)
 
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
1.537
1.229
922
768
614
2. Grup
933
735
549
461
373
3. Grup
614
494
373
307
247
4. Grup
307
247
186
153
126
5. Grup
186
153
109
93
76
6. Grup
93
76
54
43
32
7. Grup
32
27
19
16
13
2. 2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi  
Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak uygulanmaktadır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
 
 
 
Bina Grupları
Bina Dereceleri ve  Yıllık Vergi Tutarları (YTL)
 
1. Derece
2. Derece
3. Derece
4. Derece
5. Derece
1. Grup
1.921
1.536
1.152
960
767
2. Grup
1.166
918
686
576
466
3. Grup
767
617
466
383
308
4. Grup
383
308
232
191
157
5. Grup
232
191
136
116
95
6. Grup
116
95
67
53
40
7. Grup
40
33
23
20
16
3 - İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrası ile 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesine göre, yukarıda belirtilen çevre temizlik vergisi tutarları; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak  üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde  % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.