Numara : 98
Tarih : 24.6.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/98
 
KONU: 01.07.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarını Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı.
 
20.06.2008 tarih ve 26912 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/13762 sayılı “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarlarının Belirlenmesi İle Bazı Kararlarnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları belirlenmiş ve bazı Kararnamelerde değişiklik yapılmıştır.
 
2008/89 sayılı sirkülerimiz ile 5766 sayılı Kanun’un Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yaptığı değişiklikler duyurulmuş ve 5766 sayılı Kanuna ekli 4 adet liste ile bu listelerde Bakanlıkça yapılan düzeltmeler bilgilerinize sunulmuştu. (Yürürlük 01 Temmuz 2008)
 
Bu defa Maliye Bakanlığı, yukarıda belirtilen 2008/13762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere I sayılı listenin (A) ve  (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin listede yapılan düzeltmelere göre yeniden yayınlamış ve aşağıdaki kararnamelerde değişiklikler yapmıştır.
 
Değiştirilen Kararname No
Madde No
2003/6467
1
2005/8704
1
2006/10798
1
2006/11202
1
 
Yapılan değişiklikler 1 Temmuz 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
       
 
Eki için tıklayınız.
   
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
  
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.