Numara : 11
Tarih : 19.2.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/11
 
KONU
 
01/01/2003 Tarihinden Geçerli Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelik Tutarları
 
 
Bakanlar Kurulunca yayımlanan (R.G.: 19/02/2003; 25025) 2003/5225 sayılı Karar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler İle Yurt Dışı Gündelikleri 1 Ocak 2003 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 
Bakanlar Kurulunun söz konusu Kararı çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun 24/2 üncü maddesine göre gelir vergisinden istisna edilen yurt dışı gündelik tutarları da değişmiştir.
 
Buna göre, 01/01/2003 tarihinden itibaren vergiden istisna edilecek, yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen brüt aylık tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.
 
01/01/2003’den İtibaren Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Esas Alınacak Sütun Numarası
Emsal Alınan Kadro
655.100.000 ve daha fazlası
II
Başbakanlık Müsteşarı
648.926.000 – 655.099.999
III
8000 ek göstergeli kadrolar
556.316.000 – 648.925.999
VII
5300+ ek göstergeli kadrolar
360.634.500 – 556.315.999
VIII
1-4 üncü dereceli kadrolar
360.634.499  ve daha az
IX
5-15 inci dereceli kadrolar
 
Ülkeler (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) itibariyle uygulanacak vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarları aşağıdaki gibidir.
 
ÜLKELER/
PARA BİRİMLERİ
II
SÜTUN
III
SÜTUN
VII
SÜTUN
VIII
SÜTUN
IX
SÜTUN
A.B.D. (A.B.D. Doları)
163
127
102
98
82
Almanya (Euro)
149
117
94
90
76
Avustralya (Avustralya Doları)
252
198
158
152
128
Avusturya (Euro)
153
120
96
92
78
Belçika (Euro)
141
111
88
85
72
Danimarka (Danimarka Kronu)
1.129
884
707
680
572
Finlandiya (Euro)
139
109
87
84
70
Fransa (Euro)
141
111
88
85
72
Hollanda (Euro)
144
113
90
87
74
İngiltere (Sterlin)
106
83
67
64
54
İrlanda (Euro)
138
108
86
83
70
İspanya (Euro)
138
108
86
83
70
İsveç (İsveç Kronu)
1.273
997
798
767
644
İsviçre (İsviçre Frangı)
266
208
166
160
134
İtalya (Euro)
138
108
86
83
70
Japonya (Japon Yeni)
30.490
23.930
19.160
18.350
15.450
Kanada (Kanada Doları)
224
176
140
135
114
Kuveyt (Kuveyt Dinarı)
45
35
28
27
22
Lüksemburg (Euro)
141
111
88
85
72
Norveç (Norveç Kronu)
1.096
858
686
660
554
Portekiz (Euro)
138
108
86
83
70
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyalı)
556
436
348
335
282
Yunanistan (Euro)
138
108
86
83
72
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)
141
111
88
85
72
 
Gelir vergisinden istisna edilen gündelik uygulamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
 
1)   Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.
2)   Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.
3)   Yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için vergiden istisna gündelik tutarı %50 zamlı olarak hesaplanacaktır.
4)   Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdır.
5)   Yurt dışında yatacak yer için ödenen ve belgelendirilen giderlerin, vergiden istisna edilen gündelik tutarlarının %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’inin ayrıca vergiden istisna edilerek ödenmesi mümkündür. Ancak ek olarak ödenecek bu tutar, vergiden istisna gündelik tutarının; aylık seviyesi 648.926.000.-TL’nı aşanlar için %100’ünden, diğerleri için %70’inden fazla olamaz.
 
Gündelik verilen personelin yurt içi ve yurt dışı seyahati ile ilgili yemek ve konaklama giderleri ayrıca belge karşılığında kendisine ödeniyor ve bu belgeler gider veya maliyet olarak dikkate alınıyorsa, ödenen gündelik tutarının tamamının brütleştirilerek ücret olarak vergilendirilmesi gerekir.
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak seyahatlere ilişkin vergiden müstesna gündelik tutarları 1 Ocak 2003 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtildiği gibi uygulanacaktır.
 
01/01/2003’den İtibaren Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Gelir Vergisinden İstisna Edilen KKTC Gündelik Tutarı (TL)
374.526.000 ve daha fazlası
37.000.000
360.634.500 – 374.525.999
31.000.000
360.634.499  ve daha az
25.000.000
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.