Numara : 6
Tarih : 16.1.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2003/6

 
KONU
  
01/01/2003-31/03/2003 Tarihleri Arasında Geçerli Vergiden Müstesna Yurtiçi Gündelikler (Harcırah)
 

Bugünkü tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 24995) yayımlanan 2.1.2003 tarihli ve 2003/5136 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek olan vergiden müstesna yurt içi gündelik tutarları 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 
Bu değişiklik sonrasında, Gelir Vergisi Kanununun 24/2 üncü maddesine göre, 01/01/2003-31/03/2003 tarihleri arasında gelir vergisinden istisna edilecek olan yurt içi gündelik tutarları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.  

01/01/2003’den İtibaren Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)
Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi Gündelik Tutarı (TL)
655.100.000 ve daha fazlası
19.000.000
648.926.000 – 655.099.999
16.000.000
573.466.000 – 648.925.999
14.000.000
511.726.000 – 573.465.999
13.000.000
360.634.500 – 511.725.999
11.000.000
360.634.499  ve daha az
10.000.000

Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.