width=Erhan Tarhan, SMMM | Deloitte Türkiye Vergi Müdürü | 03.12.2021

I-GİRİŞ

Enflasyon düzeltmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinde yer almaktadır.

Düzenlemeye göre, bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin; fiyat endeksindeki artışın, (1) içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve (2) içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutmaları gerekmektedir. Enflasyon düzeltmesi şartlarının tekamülü için bu iki şartın birlikte gerçekleşmesi aranır.

Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate alınmaktadır.

Ayrıca Cumhurbaşkanı bu maddede yer alan % 100 oranını % 35'e kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine kadar yükseltmeye, % 10 oranını ise % 25'e kadar çıkarmaya veya tekrar kanuni seviyesine kadar indirmeye yetkili kılınmıştır.

3 Aralık 2021 tarihinde açıklanan TUİK verilerini (Yİ-ÜFE) incelediğimizde ise yukarıdaki şartların her ikisinin de şuan için karşılandığını görüyoruz.

TUİK verilerine göre;

  • 2018 Kasım – 2021 Kasım dönemi enflasyon %98, (858,43/432,55 = 1,98)
     
  • 2018 Aralık – 2021 Kasım dönemine göre %102,97 (858,43/422,94= 2,029)

oranında artmıştır.(*)

Buna göre, önümüzdeki Aralık ayı enflasyon rakamı sıfır (0) gelse dahi enflasyon düzeltmesi şartlarından ilki (bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den fazla olması) karşılanmış olmaktadır.

Bunun aksi için ise önümüzdeki ayın enflasyon rakamının eksi (negatif) gelmesi gerekmektedir.

Uygulamanın ikinci şartı (%10 sınırı) için verileri incelediğimizde ise; fiyat endeksinin bir önceki yılın Aralık ayına göre %51,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %38,94 arttığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, ikinci şartın da karşılandığını hatta Cumhurbaşkanı yetkisini kullanıp yasal sınırı %25’e kadar artırsa dahi şimdiden bu sınırın aşıldığını görüyoruz.

Gelinen nokta itibariyle, eğer Meclis kanuni bir değişikliğe gitmezse ya da önümüzdeki ayın enflasyon rakamı eksi (negatif) gelmezse 2021 yılı için enflasyon düzelmesinin yapılacağı sonucuna varılmaktadır.

 

(*) Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranı, Kasım 2021

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

Endeks-Index

2006

123,51

123,83

124,14

126,54

130,05

135,28

136,45

135,43

135,11

135,73

135,33

135,16

2007

135,09

136,37

137,70

138,80

139,34

139,19

139,28

140,47

141,90

141,71

142,98

143,19

2008

143,80

147,48

152,16

159,00

162,37

162,90

164,93

161,07

159,63

160,54

160,49

154,80

2009

155,16

156,97

157,43

158,45

158,37

159,86

158,74

159,40

160,38

160,84

162,92

163,98

2010

164,94

167,68

170,94

174,96

172,95

172,08

171,81

173,79

174,67

176,78

176,23

178,54

2011

182,75

185,90

188,17

189,32

189,61

189,62

189,57

192,91

195,89

199,03

200,32

202,33

2012

203,10

202,91

203,64

203,81

204,89

201,83

201,20

201,71

203,79

204,15

207,54

207,29

2013

206,91

206,65

208,33

207,27

209,34

212,39

214,50

214,59

216,48

217,97

219,31

221,74

2014

229,10

232,27

233,98

234,18

232,96

233,09

234,79

235,78

237,79

239,97

237,65

235,84

2015

236,61

239,46

241,97

245,42

248,15

248,78

247,99

250,43

254,25

253,74

250,13

249,31

2016

250,67

250,16

251,17

252,47

256,21

257,27

257,81

258,01

258,77

260,94

266,16

274,09

2017

284,99

288,59

291,58

293,79

295,31

295,52

297,65

300,18

300,90

306,04

312,21

316,48

2018

319,60

328,17

333,21

341,88

354,85

365,60

372,06

396,62

439,78

443,78

432,55

422,94

2019

424,86

425,26

431,98

444,85

456,74

457,16

452,63

449,96

450,55

451,31

450,97

454,08

2020

462,42

464,64

468,69

474,69

482,02

485,37

490,33

501,85

515,13

533,44

555,18

568,27

2021

583,38

590,52

614,93

641,63

666,79

693,54

710,61

730,28

741,58

780,45

858,43