1/1/2023 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla
İntikallerde

İvazsız
İntikallerde

İlk                       1.100.000   TL için

1

10

Sonra gelen        2.600.000    TL için

3

15

Sonra gelen        5.500.000    TL için

5

20

Sonra gelen      10.900.000    TL için

7

25

Matrahın          20.100.000    TL’yi aşan bölümü için

10

30

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

1/1/2021 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk 380.000 TL için 1 10
Sonra gelen 900.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.900.000 TL için 5 20
Sonra gelen 3.600.000 TL için 7 25
Matrahın 6.780.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

1/1/2020 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk 350.000 TL için 1 10
Sonra gelen 850.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.800.000 TL için 5 20
Sonra gelen 3.300.000 TL için 7 25
Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

 

1/1/2019 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız 
İntikallerde

İlk                       290.000 TL için

1

10

Sonra gelen       700.000 TL için

3

15

Sonra gelen       1.500.000 TL için

5

20

Sonra gelen       2.700.000 TL için

7

25

Matrahın            5.190.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

1/1/2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız 
İntikallerde

İlk 240.000 TL için

1

10

Sonra gelen  570.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.270.000 TL için

5

20

Sonra gelen 2.200.000 TL için

7

25

Matrahın 4.280.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız 
İntikallerde

İlk                    210.000 TL için

1

10

Sonra gelen    500.000 TL için

3

15

Sonra gelen    1.110.000 TL için

5

20

Sonra gelen    2.000.000 TL için

7

25

Matrahın         3.820.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

  

2016 yılı

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 210.000 TL için

1

10

Sonra gelen 500.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.110.000 TL için

5

20

Sonra gelen 2.000.000 TL için

7

25

Matrahın  3.820.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

2015 yılı

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 200.000 TL için

1

10

Sonra gelen 480.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.060.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.900.000 TL için

7

25

Matrahın 3.640.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

2014 yılı

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı

(%)

İlk 190.000 TL için

1

10

Sonra gelen 440.000 TL için

3

15

Sonra gelen 970.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.800.000 TL için

7

25

Matrahın 3.400.000 TL'yi aşan bölümü için

10

302013 yılı

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı

(%)

İlk 190.000 TL için

1

10

Sonra gelen 430.000 TL için

3

15

Sonra gelen 940.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.800.000 TL için

7

25

Matrahın 3.360.000 TL'yi aşan bölümü için

10

302012 yılı

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı

(%)

İlk 180.000 TL için

1

10

Sonra gelen 400.000 TL için

3

15

Sonra gelen 880.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.700.000 TL için

7

25

Matrahın 3.160.000 TL'yi aşan bölümü için

10

302011 yılı

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı

(%)

İlk 170.000 TL için

1

10

Sonra gelen 370.000 TL için

3

15

Sonra gelen 800.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.600.000 TL için

7

25

Matrahın 2.940.000 TL'yi aşan bölümü için

10

30


2010 yılı

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı

(%)

İlk 160.000 TL için

1

10

Sonra gelen 350.000 TL için

3

15

Sonra gelen 770.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.500.000 TL için

7

25

Matrahın 2.780.000 TL’yi aşanı için

10

30

  
2009 yılı

 

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı

(%)

İlk 160.000 TL için

1

10

Sonra gelen 350.000 TL için

3

15

Sonra gelen 760.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.500.000 TL için

7

25

Matrahın     2.770.000 TL’yi aşanı için

10

30

 

2008 yılı

 

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı

(%)

İlk 150.000 YTL için

1

10

Sonra gelen 320.000 YTL için

3

15

Sonra gelen 680.000 YTL için

5

20

Sonra gelen 1.380.000 YTL için

7

25

Matrahın     2.530.000 YTL’yi aşanı için

10

30

 
2007 yılı

 

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı

(%)

İlk 140.000 YTL için

1

10

Sonra gelen 300.000 YTL için

3

15

Sonra gelen 640.000 YTL için

5

20

Sonra gelen 1.290.000 YTL için

7

25

Matrahın     2.370.000 YTL’yi aşanı için

10

30

 

2006 yılı

 

Matrah

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 130.000 YTL için

%1

%10

Sonra gelen 280.000 YTL için

%3

%15

Sonra gelen 600.000 YTL için

%5

%20

Sonra gelen 1.200.000 YTL için

%7

%25

2.210.000 YTL'yi aşan bölüm için

%10

%30

 

a-Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 83.139,00 YTL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 166.325 YTL’si

b-İvazsız İntikallerde (Hibe,Hediye,Çekiliş vs.) 1.919,00 YTL’si Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır.

 

2005 yılı

 

Matrah

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 120.000 YTL için

%1

%10

Sonra gelen 260.000 YTL için

%3

%15

Sonra gelen 550.000 YTL için

%5

%20

Sonra gelen 1.100.000 YTL için

%7

%25

2.030.000 YTL'yi aşan bölüm için

%10

%30

 

 

a-Füru ve eşten her birine isabet eden mirasın 75.719,00 YTL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 151.526 YTL’si

b-İvazsız İntikallerde (Hibe,Hediye,Çekiliş vs.) 1.748,00 YTL’si Veraset ve İntikal vergisinden istisnadır.

 

2004 yılı

 

Matrah

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 110.000.000.000 TL için

%1

%10

Sonra gelen 240.000.000.000 TL için

%3

%15

Sonra gelen 500.000.000.000 TL için

%5

%20

Sonra gelen 1.000.000.000.000 TL için

%7

%25

1.850.000.000.000 TL'yi aşan bölüm için

%10

%30