Yürürlük

Tebliğ

Tecil Faizi Yıllık (%)

 

25.10.2019’den itibaren

 

Seri: C 4 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği

 19

06.09.2018’den itibaren

Seri: C 3 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği

 22

21.10.2010’dan itibaren

Seri: C 2 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği

12

21.11.2009’dan itibaren

Seri: C 1 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği

19

28.04.2006’dan itibaren

Tah. Gen. Tb. 438

24

04.03.2005’den itibaren

Tah. Gen. Tb. 434

30

12.11.2003’den itibaren

Tah. Gen. Tb. 429

36

02.02.2002’den itibaren

Tah. Gen. Tb. 421

60

31.03.2001’den itibaren

Tah. Gen. Tb. 416

72

21.12.2000’den itibaren

Tah. Gen. Tb. 412

36

25.01.2000’den itibaren

Tah. Gen. Tb. 409

48

10.07.1998’den itibaren

Tah. Gen. Tb. 402

96

22.10.1996’dan itibaren

Tah. Gen. Tb. 397

120

02.02.1996’dan itibaren

Tah. Gen Tb. 392

144

07.09.1995’den itibaren

Tah. Gen. Tb. 388

96

09.03.1994’den itibaren

Tah. Gen. Tb. 382

114

07.01.1994’den itibaren

Tah. Gen. Tb. 381

78

01.01.1990’dan itibaren

Tah. Gen Tb. 376

63