Dr. Utku Karabağ, SMMM | Deloitte Vergi Hizmetleri Kıdemli Müdürü

01.12.2018 - Capital Dergisi - Aralık 2018

Mersin; tarihi dokusu, ülkemizin en eski ve önemli turizm merkezlerinden biri oluşu, önemli bir liman şehri olması gibi nedenler ile birçok alanda adından söz ettiren cazibe merkezi konumundaki bir ilimizdir.

Dolayısı ile birçok farklı özelliği bir arada bulunduran Mersin; yatırım teşvik mevzuatı açısından da önemli destekleri bünyesinde barındıran bir konumdadır.

Mersin, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar çerçevesinde 3. Bölge kapsamında yer alan bir ilimiz olarak tayin edilmiş olup, bu bölgede yapılacak yatırımlar; yatırımlarında kullanacaklar makine ve teçhizatı gümrük vergisi ve KDV ödemeden almak imkanı sunan Gümrük Vergisi muafiyeti ve KDV İstisnası desteği, yatırımcıların gerçekleştirdikleri yatırıma yönelik harcamalarının belli bir oranda Kurumlar Vergisi indiriminde kullanılmasını sağlayan Vergi indirimi desteği, yapılan yatırımların tamamlanmasını takiben, söz konusu yatırım kapsamında istihdam edilen işçilerin asgari ücrete denk gelen SGK işveren payının hazine tarafından karşılanması yönelik olan SGK İşveren Payı Desteği, yatırımcılara, arazi tahsis edilmesini içeren Yatırım Yeri Tahsis desteği ve son olarak bir çok yatırımcının yatırım süresince kredi kullanarak, karşıladığı finansman ihtiyaçlarını daha az bir kredi maliyeti ile karşılamalarına imkan sağlayan Faiz Desteği gibi destekler kapsamında gerçekleştirilebilmektedirler.

Tabii yukarıda yer verilen destekler, yatırım teşvik mevzuatı açısından 3. Bölge de yer alan Mersin ilimizde yatırım yapacak yatırımcılara söz konusu yatırımlarını yatırım teşvik belgesine bağlama noktasında sunulabilecek bölgesel destekler olup, yatırımların organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilebilmesi durumunda, Kurumlar Vergisinde önemli bir vergi teşviki sağlayan Vergi İndirimi Desteği ile yatırım sonrası işveren sigorta prim maliyetlerinde ciddi bir maliyet azalışı yaratan SGK İşveren Prim Desteği, her ne kadar yatırım 3. Bölge illerimizden olan Mersin ilinde gerçekleştirilse de 4. Bölge kapsamında değerlendirilecek, 3. Bölge içerisinde yer alan Mersin ilinde yatırım yapan bir yatırımcı bir başka ile ya da bölgeye gitmeden bir üst segmentte yer alan desteklerden kendi ili içerisinde yararlanabilecektir.

Hayvancılıktan, tekstile, otelcilikten, mobilya imalatı ve hastane yatırımlarına kadar bir çok farklı alandaki yatırımın yukarıda yer verilen bölgesel destekler kapsamında olduğu bu ilimizde, yatırımcıların söz konusu desteklerden yararlanmak üzere, yatırım teşvik belgesi alarak bu yatırımlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Yatırım teşvik mevzuatı açısından bu ilimize sunulan destekler bununla da sınırlı kalmamaktadır.

Bu ilimizde teşvik mevzuatı açısından öncelikli yatırım konuları kapsamına giren yatırımların herhangi birinin gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu yatırımlar 5. Bölge desteklerinden yararlanabilecek öncelikli yatırımlar olarak kabul edilecek ve bu kapsamda destekleneceklerdir. Mersin ili ayrıca bünyesinde barındırdığı üç adet stratejik yatırım ile de ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayan önemli bir il konumundadır.

Son yıllarda devletin ekonomi içerisindeki teşvik edici rolünün artması bir çok farklı sektörde yatırımların devlet eli ile desteklenmesine yönelik düzenlemelerin daha yoğun bir şekilde hayata geçirilmesine imkan sağlamıştır. Bu durumun bir sonucu olarak, günümüzde devlet; farklı sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcıları, çeşitli kamusal teşvik mekanizmaları yolu ile desteklemekte, bu yolla ülkemizin ekonomik gelişmişlik düzeyine, istihdam seviyesine ve gayrisafi yurt içi hasılasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Mersin ili de bu düzenlemelerden istifade etmek isteyen yatırımcılar için önemli bir liman olma özelliğini sürdürmektedir.