Dönemler

 K.V.K. Geçici Madde 13

 

 01.01.2022

23% (*)

 

 01.01.2021

25%

 

 Dönemler

 K.V.K. Geçici Madde 10

 

 01.01.2020

22%

 

 01.01.2019

22%

 

 01.01.2018

22%

 

Dönemler

Yeni KVK Mad.32

GVK Mük. Mad. 120

 01.01.2017

20%

15%

1.01.2006

20%

15%

Dönemler

KVK Mük. Mad. 40

GVK Mük. Mad. 120

1.01.2005

30%

20%

1.01.2004

33%

20%

24.04.2003

30%

20%

(*) Geçici Madde 13
(1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır. (7394 sayılı kanunun 26 ncı maddesiyle eklenen cümle; Yürürlük:  1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 15.04.2022) Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için kurumlar vergisi %25 oranında alınır.