TARAF DEVLET

FAİZ (%)

GAYRİMADDİ HAK BEDELİ (%)

1.AVUSTURYA

15

10

AVUSTURYA (REVİZE)

5 (Oesterreichische Kontrollbank AG ya da amacı ihracatı teşvik etmek olan benzeri bir Türk kamu kuruluşu tarafından ihracatı teşvik amacıyla verilmesi, garanti edilmesi ya da sigortalanması durumunda)
10 (Faiz bir banka tarafından elde edilmişse)

15 (Tüm diğer durumlarda)

10

2.NORVEÇ

15

10

NORVEÇ (REVİZE)

5 (Norveç Yönünden,
Devlet Emeklilik Fonu’na, Norveç İhracat Kredileri Garanti Kurumu’na, faizin tamamının veya büyük bir kısmının Norveç Hükümeti’ne aktarılması şartıyla, Eksportfinans ASA’ya ödenmesi halinde; Türkiye yönünden,
Sosyal Güvenlik Fonu’na, Türkiye İhracat ve Kredi Bankası’na ödenmesi halinde)

10

10 (faizin bir bankaya ödenmesi halinde)

15 (tüm diğer durumlarda)

3.GÜNEY KORE

10 (iki yılı aşan borçlarda ve alacak taleplerinde)

10

15 (diğerlerinde)

4.ÜRDÜN

10

12

5.TUNUS

10

10

6.ROMANYA

10

10

7.HOLLANDA

10 (iki yılı aşan kredilerde)

10

15 (diğerlerinde)

8.PAKİSTAN

10

10

9.İNGİLTERE

15

10

10.FİNLANDİYA

15

10

11.KKTC

10

10

12.FRANSA

15

10

13.ALMANYA (FESHEDİLEN)

ALMANYA (YENİ)

15

10

10

10

14.İSVEÇ

15

10

15.BELÇİKA

15

10

16.DANİMARKA

15

10

17.İTALYA

15

10

18.JAPONYA

10 (kredi, finans kurumlarından alınmış ise)

10

15 (diğer durumlarda)

19.B.A.E

10

10

20.MACARİSTAN

10

10

21.KAZAKİSTAN

10

10

22.MAKEDONYA

10

10

23.ARNAVUTLUK

10

10

24.CEZAYİR

10

10

25.MOĞOLİSTAN

10

10

26.HİNDİSTAN

10 (finansal kurum veya banka tarafından verilen herhangi bir borca karşılık ödeniyorsa)

15

15 (diğer durumlarda)

27.MALEZYA

15

10

28.MISIR

10

10

29.Ç.H.C

10

10

30.POLONYA

10

10

31.TÜRKMENİSTAN

10

10

32.AZERBAYCAN

10

10

33.BULGARİSTAN

10

10

34. ÖZBEKİSTAN

10

10

35. A.B.D.

10 (faiz banka, finansal veya tasarruf kuruluşları ile sigorta şirketlerince verilen kredilerden kaynaklanıyorsa)

5 -10

15 (diğer durumlarda)

36. BEYAZ RUSYA

10

10

37. UKRAYNA

10

10

38. İSRAİL

10

10

39. KUVEYT

10

10

40. RUSYA

10

10

41. SLOVAKYA

10

10

42. ENDONEZYA

10

10

43. LİTVANYA

10

5 (Sınai, ticari ve bilimsel teçhizatın kullanım hakkı karşılığı ödenen gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi tutarının)

10 (diğer durumlarda)

44. HIRVATİSTAN

10

10

45. MOLDOVA

10

10

46. SİNGAPUR

7,5 (her hangi bir finansal kurum tarafından alınan faizler için)

10

10 (diğer durumlarda)

47. KIRGIZİSTAN

10

10

48. TACİKİSTAN

10

10

49.ÇEK CUMHURİYETİ

10

10

50.BANGLADEŞ

10

10

51.LETONYA

10

5 (Sınai, ticari ve bilimsel teçhizatın kullanım hakkı karşılığı ödenen gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi tutarının)

10 (tüm diğer durumlarda)

52.İSPANYA

10 (faiz bir banka tarafından verilen harhangi bir borçtan kaynaklanıyorsa veya sözkonusu faiz, ticari eşya veya ekipmanın bir Akit Devlet teşebbüsüne kredili olarak verilmesi karşılığında ödeniyor ise )

10

15 (tüm diğer durumlarda )

53.SUDAN

10

10

54.SLOVENYA

10

10

55.SURİYE

10

15 (patent, alameti farika, desen veya model, plan, gizli formül ya da üretim yöntemi veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi için)

10 (sinema filmleri ile radyo ve televizyon kayıtları dahil olmak üzere edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının kullanımı veya kullanım hakkı için)

56.YUNANİSTAN

12

10

57)TAYLAND

10 (sigorta şirketi dahil herhangi bir finansal kurum tarafından alınmış ise)

15

15 (diğer durumlarda)

58)LÜKSEMBURG

10 (iki yılı aşan borçlanmalarda)

10

15 (diğer durumlarda)

59) ESTONYA

10

5 (sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanım hakkı karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedellerinin gayrisafi tutarının)

10 (tüm diğer durumlarda)

60) İRAN

10

10

61. FAS

10

10

62. LÜBNAN

10

10

63. GÜNEY AFRİKA C.

10

10

64) PORTEKİZ

10 (iki yılı aşan borçlanmalarda)

10

15 (diğer durumlarda)

65. SIRBİSTAN VE

10

10

KARADAĞ

66. ETİYOPYA

10

10

67. BAHREYN

10

10

68. KATAR

10

10

69. BOSNA HERSEK

10

10

70. SUUDİ ARABİSTAN

10*

10

71. GÜRCİSTAN

10

10

72. UMMAN

10

10

73. YEMEN

10

10

74. İRLANDA

10 (İki yılı aşan bir borç ya da başka alacaktan dolayı ödenen veya bir finans kurumu tarafından elde edilen faizlerde) 15 (diğer durumlarda)

10

75. KANADA

15

10

76. YENİ ZELANDA

10 (bir bankaya ödenmişse)

10

15 (tüm diğer durumlarda)

* Anlaşmada faiz yerine “alacaktan kaynaklanan gelir" olarak düzenlenmiştir.

www.gib.gov.tr