Numara : 83
Tarih : 8.5.2007
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİ
 
NO:2007/83
 
Gümrük Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 04.04.2007 tarih ve 2007/19 sayılı Genelge uyarınca ihracat beyannamelerinin kapanma işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.
 
Bilindiği üzere, bugüne kadar gümrük idareleri tarafından ihracat beyannamelerinin 3 no’lu mükellef nüshaları üzerine  “intaç tarihi” veya “kapanma tarihi” veya “fiili ihracat tarihi” olarak beyannamenin kapandığı tarih kaydedilmekteydi.
 
Ancak yürürlüğe giren söz konusu Genelge uyarınca, 01.05.2007 tarihinden itibaren ihracat beyannamelerinin 3 no’lu nüshası (mükellefe verilen nüsha) üzerine herhangi bir kapanma meşruhatı düşülmeksizin ve beyanname muhteviyatı eşyanın yurt dışı edildiği hususunun sınır gümrük idaresi tarafından teyit edilmesi beklenmeksizin ihracatçıya teslim edilecektir. Dolayısıyla, firmalar için bir çok açıdan büyük önem taşıyan intaç tarihini ihracat beyannameleri üzerinden tespit etmek artık mümkün olamayacaktır.
Öte yandan ihracat beyannamelerinin intaç tarihlerini Verginet’te Pratik Bilgiler/Gümrük menüsünde yer alan “İhracat Beyannameleri İntaç Tarihi Sorgulama” linkinden öğrenmek mümkündür.
 
İhracat Beyannamelerinin Kapatılmasına İlişkin Genelgenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.