MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
 
MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
 
MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
 
MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.
 
MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.
 
İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANACAK SINIR KAPILARINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK. - 2011/1819
 
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN - 2011/1673
 
2009/15315 - KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 İNCİ VE 29 UNCU MADDELERİNE İLİŞKİN
 
2009/14881 - KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 İNCİ VE 29 UNCU MADDELERİNE İLİŞKİN
 
2009/14812 - KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 İNCİ VE 29 UNCU MADDELERİNE İLİŞKİN
 
2009/14802 - KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 ve 29 UNCU MADDESİNE İLİŞKİN
 
2008/14092 - KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
 
2008/13903 - Katma Değer Vergisi Kanununun 29 İnci Maddesine İlişkin
 
2008/13902-Katma Değer Vergisi Kanununun 28 İnci Maddesine İlişkin
 
2008/13426 - Katma Değer Vergisi Kanunun 28 inci Maddesine İlişkin
 
2008/13234
 
2007/13033 Katma Değer Vergisi Kanununun 28 Ve 36 Incı Maddelerine İlişkin
 
2007/12143 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar
 
2006/11167 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
2006/10784 K.D.V. KANUNUNUN 14 ÜNCÜ, Ö.T.V KANUNUNUN 7/A MADDESİNE İLİŞKİN
 
2006/10620 K.D.V. KANUNUNUN 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
 
2006/10138 K.D.V. KANUNUNUN 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
 
2004/8301 K.D.V. KANUNUNUN 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
 
2004/8127 K.D.V. KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN
 
2004/7802 K.D.V. KANUNUNUN 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
 
2004/7765 K.D.V. KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİ VE GEÇİCİ 19 UNCU MADDESİNE İLİŞKİN
 
2004/7666 K.D.V. KANUNUNUN 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
 
2004/6887 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
 
2003/6666 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
 
2003/5710 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
 
2003/5557 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
 
2002/4480 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
 
2000/1693 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
2001/2789 K.D.V. KANUNUNUN 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
2001/2344 K.D.V. KANUNUNUN 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
2001/2185 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 29 UNCU MADDESİNE İLİŞKİN
 
2002/3606 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 29 UNCU MADDESİNE İLİŞKİN
 
2001/3173 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
2000/1221 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
2000/1162 K.D.V. KANUNUNUN 11 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
 
2000/1074 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 29 UNCU MADDESİNE İLİŞKİN
 
2000/867 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
99/13649 K.D.V. KANUNUNUN 60 INCI MADDESİNE İLİŞKİN
 
99/13648 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
99/12519 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
98/11766 K.D.V. KANUNUNUN 11İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
 
98/11467 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
98/11328 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
98/10884 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
97/10465 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
95/7613 K.D.V. KANUNUNUN 60 INCI MADDESİNE İLİŞKİN
 
95/7612 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
95/7176 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
95/7139 K.D.V. KANUNUNUN 60 INCI MADDESİNE İLİŞKİN
 
95/6431 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
94/6432 K.D.V. KANUNUNUN 60 INCI MADDESİNE İLİŞKİN
 
94/5730 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
93/4932 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
94/5454 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
94/5350 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN (*)
 
93/4406 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN(*)
 
92/3896 K.D.V. KANUNUNUN DEĞİŞİK 28 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN(7)
 
91/1755 K.D.V. KANUNUNUN 60 INCI MADDESİNE İLİŞKİN
 
85/9204 K.D.V. KANUNUNUN 60 INCI MADDESİNE İLİŞKİN
 
84/8889 K.D.V. KANUNUNUN 14 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN
 
84/8888 K.D.V. KANUNUNUN 60 INCI MADDESİNE İLİŞKİN
 
84/8837 YATIRIMLARDA KULLANILACAK AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN K.D.V