Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması
 
Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarından ayrılanlara yapılan ödemeler üzerinden kesilen vergilerin anaparaya isabet eden kısmının red ve iade işlemleri
 
Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi
 
GVK-81 / 2012-3 / Ücretler
 
Tevkif suretiyle ödenen vergilerin mahsup ve iadesinde aranılan belgeler hakkında.
 
GVK-78/2011-4//Yıllık Beyanname - Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında.
 
GVK-77/2011-3//Yıllık Beyanname
 
GVK-76/2011-2 Değer Artışı Kazancı
 
GVK-75/2011-1 Vergi Tarifesi
 
GVK-74/2010-1/ Serbest meslek erbabı muafiyeti-1
 
GVK-73/2009-3/ Basit Usulde Vergilendirme
 
GVK-72/2009-2/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 
GVK-71/2009-01/ 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Karar’la belirlenen Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulamasına İlişkin Açıklamalar hakkında
 
GVK-70/2008-05/Geçici Vergi Beyannamesi-2 / Nisan - Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması hakkında
 
GVK-69/2008-4/Aylık Muhtasar Beyanname
 
GVK-68/2008-03/Geçici Vergi Beyannamesi
 
GVK-67/2008-02/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 
GVK-66/2008-01/Geçici Vergi Beyannamesi
 
GVK-65/2007-9/Geçici Vergi Beyannamesi-12
 
GVK-64/2007-8/ Ücretler, Menkul Sermaye İradı
 
GVK-63/2007-7/Geçici Vergi Beyannamesi-11
 
GVK-62/2007-6/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyanname
 
GVK-61/2007-5/ Tevkifat Uygulaması-2
 
GVK-60/2007-4/ Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 
GVK/59 Bireysel Emeklilik Sistemi-2
 
GVK 58 / Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Beyannamesi-9
 
GVK 57 / Ekim-Aralık 2006 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 14 Şubat 2007 Çarşamba Akşamına Kadar Uzatılmıştır
 
GVK/56 Temmuz-Eylül 2006 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 13 Kasım 2006 Pazartesi Akşamına Kadar Uzatılmıştır
 
GVK /55 Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ve Kurum Kazancı
 
GVK/54 Zirai kazançlar - 2
 
GVK/53 Geçici Vergi Beyannamesi-7
 
GVK/52 Yatırım İndirimi 8
 
GVK/51 Üçer Aylık ve Aylık Muhtasar Beyanname
 
GVK/50 Gelir Vergisi Tarifesi
 
GVK/48 Gelir Vergisi Beyannamesi-2
 
GVK/46 Geçici Vergi Beyannamesi-6
 
GVK/45 Tevkifat uygulaması-1
 
GVK/44 Aylık Muhtasar Beyanname
 
GVK/43 Basit Usulde Vergilendirme-7
 
GVK/42
 
GVK/41 Basit Usulde Vergilendirme
 
GVK/40 Zirai Kazançlar 1
 
GVK/39 Aylık Muhtasar Beyanname
 
GVK/38 Geçici Vergi Beyannamesi
 
GVS/37 Yatırım İndirimi
 
GVK/36 Yatırım İndirimi
 
GVK/35 Aylık Muhtasar Beyanname
 
GVK/34 Geçici Vergi Beyannamesi 4
 
GVK/33 Yatırım İndirimi 5
 
GVK/32 Yatırım İndirimi 4
 
GVK/31 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 
GVK/30 Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Beyannamesi 5
 
GVK/29 Basit Usulde Vergilendirme 4
 
GVK/28 Basit Usulde Vergilendirme 3
 
GVK/27 2004 yılı indirim oranı
 
GVK/26 Diğer Kazanç ve İratlar 1
 
GVK/25 Gayrimenkul Sermaye İradı 1
 
GVK/24 Geçici Vergi Beyannamesi 3
 
GVK/23 Yatırım İndirimi 3
 
GVK/22 Yatırım İndirimi 2
 
GVK/21 Bağış ve yardımlar 1
 
GVK/20 Eğitim ve sağlık harcamaları
 
GVK/19 Performans Derecelendirme Bildirimi
 
GVK/18 Beyanname Fotokopisi 2
 
GVK/17 Vergi Tarifesi
 
GVK/16 Gelirin toplanması ve beyanı 1
 
GVK/15 Kar Paylarının Vergilendirilmesi 1
 
GVK/14 Yıllık Beyanname
 
GVK/13 Has Altın Maliyet Bedeli Güncellemesi 1
 
GVK/12 Yıllık Beyannameler
 
GVK/11 Geçici Vergi Beyannamesi 2
 
GVK/10 Muhtasar Beyanname 1
 
GVK/9 Maktu Had ve Tutarlar
 
GVK/8 Ücretlilerde Özel Gider İndirimi
 
GVK/7 Ücret Gelirlerinde Özel İndirim
 
GVK/6 Basit Usulde Vergilendirme 1
 
GVK/5 /Ücretler 1
 
GVK/4 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsuben İadesi 1
 
GVK/3 Bireysel Emeklilik Sistemi 1
 
GVK/2 Geçici Vergi Uygulaması 1
 
GVK/1 Yatırım İndirimi 1