Verginet.net Haberleri
Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (16.7.2021)
Değer Artış Kazançlarında Kur Farkı | Handan Siyahdemir | 13/7/2021 (14.7.2021)
Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Diğer Bazı Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirildi. (13.7.2021)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2021/5 (9.7.2021)
Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı (7326 Sayılı Kanun). (9.7.2021)
TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ