• Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden BSMV Oranı Binde Bir Olarak Belirlenmiştir.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Yayınlanan Özelgeler 2019/6

  Daha fazlasını oku
 • Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hazırlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oran ve Tutarları ile KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Elektronik Uygulamalara İlişkin Genel Tebliğleri Birleştiren VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar.

  Daha fazlasını oku
 • İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleri Üzerinden Yapılan Vergi Tarhiyatlarına ve Cezalarına Karşı Açılan Davaların Esası İncelenmeden Reddedilmelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı.

  Daha fazlasını oku
 • Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerine İlişkin Özet Tablo

  Daha fazlasını oku
 • İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Süreler Uzatılmıştır.

  Daha fazlasını oku
 • Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması ve Diğer Bazı Vergi Konularına İlişkin 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
Takvim
Makaleler
Yayınlar