• 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Ülke Bazlı Raporların (ÜBR) Değişimine Yönelik İmzalanmış Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasında Son Durum.

  Daha fazlasını oku
 • 36 Seri No.lu KDV Tebliği Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi 31/07/2021 Tarihine Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Yayınlanan Özelgeler 2021/4

  Daha fazlasını oku
 • 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 30/6/2021 Tarihine Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 31/5/2021 Tarihine Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
Takvim
Makaleler
Yayınlar