• Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı.

  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı yatırım teşvik kararına eklenmiştir.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Yayınlanan Özelgeler 2019/7

  Daha fazlasını oku
 • Varlık Barışına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 1/1/2020 Tarihine Ertelenmiştir.

  Daha fazlasını oku
 • 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.

  TORBA KANUN yürürlüğe girdi.

  Daha fazlasını oku
 • Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Turizm Payı Uygulaması

  Daha fazlasını oku
 • İhracat Genelgesi Kapsamında Mahsup Uygulamasında Grup Firmalarına Yeni Bir İmkan Tanındı.

  Daha fazlasını oku
 • İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hazırlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Elektronik Uygulamalara İlişkin Genel Tebliğleri Birleştiren VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

  Daha fazlasını oku
Takvim