• Yapılandırmada Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İiişkin GİB Duyurusu

  Daha fazlasını oku
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Değiştirildi.

  Daha fazlasını oku
 • Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Uygulamaya Açılmıştır.

  Daha fazlasını oku
 • Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 30/9/2021 Tarihine Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi 30/9/2021 Tarihine Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresi 30/9/2021 Tarihine Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • 2021 Yılı Asgari Ücret Desteği Yürürlüğe Girmiştir.

  Daha fazlasını oku
 • Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Diğer Bazı Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirildi.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Yayınlanan Özelgeler 2021/5

  Daha fazlasını oku
 • Uzaktan Çalışma Gün Bildirimine İlişkin SGK Yazısı Yayınlandı.

  Daha fazlasını oku
Takvim
Makaleler
Yayınlar