• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Düzenleme Kılavuzları ve Sıkça Sorulan Sorular Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • 16 Ocak 2020 Tarihli İhracat Genelgesi Yayınlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilmesine İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

  Şifre ile ilgili Yetki Tablosu

  Daha fazlasını oku
 • Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • İhracat Bedellerinin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunluluğu Kaldırıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

  Daha fazlasını oku
 • 2020 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri Belirlenmiştir.

  Daha fazlasını oku
 • 2020 Yılı SGK Primine Esas Tavan Ücret ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

  Daha fazlasını oku
 • 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

  Daha fazlasını oku
 • 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.

  7194 Sayılı Kanun 7/12/2019 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Yayınlanan Özelgeler 2019/11

  Daha fazlasını oku
 • Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

  ÖZET TABLO

  Daha fazlasını oku
 • Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
Takvim