• Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM PBK Tarafından Kabul Edildi.

  Daha fazlasını oku
 • İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (Torba Kanun) TBMM'ye Sunuldu.

  Daha fazlasını oku
 • Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Yayınlanan Özelgeler 2020/8

  Daha fazlasını oku
 • Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Kambiyo İşlemlerinde Uygulanan BSMV Oranı Yüzde 1'den Binde 2'ye Düşürüldü.

  Daha fazlasını oku
 • Tevkifat Oranları Geçici Süreyle Düşürüldü.

  Daha fazlasını oku
 • Kar Dağıtım Kısıtlamasının Uygulama Süresi Yıl Sonuna Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • İlk Ülke Bazlı Rapor için Bildirim Formunun Verilme Süresi 30 Ekim 2020 Olarak Belirlenmiştir.

  Daha fazlasını oku
 • Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 2 Ay Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
Takvim
Makaleler
Yayınlar