• Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.

  Daha fazlasını oku
 • Kıdem Tazminatı Tutarı Belirlendi.

  01/07/2019 - 31/12/2019

  Daha fazlasını oku
 • İhracat Genelgesi Kapsamında Mahsup Uygulamasında Grup Firmalarına Yeni Bir İmkan Tanındı.

  Daha fazlasını oku
 • İmar Barışında Ödeme Süresi Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5'e Çıkarılmıştır.

  Daha fazlasını oku
 • İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Limited Şirket Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Tahsilinde Öncelik Konusunda Danıştay Kararı

  Daha fazlasını oku
 • Sanayicilere ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Sıfır Olarak Belirlenmiştir.

  Daha fazlasını oku
 • Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi 1/9/2019 Tarihinden İtibaren Uygulanacaktır.

  Daha fazlasını oku
 • Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması ve Diğer Bazı Vergi Konularına İlişkin 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Elektronik Ortamda Mevcut E- Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Alınacak İlave Bir Şifre İle Gönderebilmesine İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Yayınlanan Özelgeler 2019/6

  Daha fazlasını oku
 • Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hazırlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Elektronik Uygulamalara İlişkin Genel Tebliğleri Birleştiren VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

  Daha fazlasını oku
Takvim
Makaleler
Yayınlar