• Limited Şirket Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Tahsilinde Öncelik Konusunda Danıştay Kararı

  Daha fazlasını oku
 • İhracat Bedelinin Başka Bir Hesaba Transfer Edilmesi Durumunda İhracat Bedeli Olarak Kabul Edilebilmesi

  Daha fazlasını oku
 • Sanayicilere ve İhracatçılara Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Sıfır Olarak Belirlenmiştir.

  Daha fazlasını oku
 • Hurdaya Ayrılan veya İhraç Edilen Araçlarda ÖTV İndirimi Tutarı Artırıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi 1/9/2019 Tarihinden İtibaren Uygulanacaktır.

  Daha fazlasını oku
 • Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması ve Diğer Bazı Vergi Konularına İlişkin 306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Elektronik Ortamda Mevcut E- Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Alınacak İlave Bir Şifre İle Gönderebilmesine İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Yayınlanan Özelgeler 2019/6

  Daha fazlasını oku
 • Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hazırlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Elektronik Uygulamalara İlişkin Genel Tebliğleri Birleştiren VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

  Daha fazlasını oku
 • İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleri Üzerinden Yapılan Vergi Tarhiyatlarına ve Cezalarına Karşı Açılan Davaların Esası İncelenmeden Reddedilmelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı.

  Daha fazlasını oku
 • İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Süreler Uzatılmıştır.

  Daha fazlasını oku
Takvim
Makaleler
Yayınlar