• Yeni Yayınlanan Özelgeler 2018/8

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Kanun Teklifi ile Yapılması Öngörülen Bazı Düzenlemeler

  Daha fazlasını oku
 • Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelerde Damga Vergisine İlişkin Sirküler Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Dövizli Sözleşme Sınırlamasının İstisna Hallerini Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Uyumlu İşverenlere SGK Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı Tanındı.

  Daha fazlasını oku
 • Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklikler Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin İhracat Genelgesi Yayınlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Bazı KDV Oranları ile ÖTV Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ve Tapu Harıcı Hakkında Karar Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • İmar Barışı Kapsamında Yapılacak Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresi 31/12/2018 Tarihine Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01/07/2019 Tarihine Ertelenmiştir.

  Daha fazlasını oku
 • e-Defter, e-fatura, e-İrsaliye ve e-Arşiv Uygulamalarına İlişkin Tebliğ Taslakları Güncellenmiştir.

  Daha fazlasını oku
 • Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler Hakkında Sık Sorulan Sorular

  Hazine ve Maliye Bakanlığı

  Daha fazlasını oku
 • Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslar ile Bu Hesaplamalarda Kur Farkı Zararlarının Dikkate Alınmayabileceğine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

  Daha fazlasını oku
 • İştiraklerde Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetleri Kar Payı Sayılacaktır.

  Daha fazlasını oku
Takvim
Makaleler
Yayınlar