• Yeni Yayınlanan Özelgeler 2021/1

  Daha fazlasını oku
 • 6102 Sayılı TTK'nin Defter Tutma Yükümlülüğü, Pay Senedi Bastırılması, Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri Hükümlerinde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı 31/05/2020 Tarihine Uzatıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Düşürülen KDV Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılması ve Covid-19 Aşılarının Tesliminde KDV Oranı

  Daha fazlasını oku
 • Bazı Kazanç ve İratlara Uygulanacak Stopaj Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • İlk Ülke Bazlı Raporun BTRANS Aracılığıyla Gönderilmesine İlişkin Süre Uzatılmıştır.

  Daha fazlasını oku
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
Takvim
Makaleler
Yayınlar