• Sermaye Hareketleri Genelgesi ve İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.

  7194 Sayılı Kanun 7/12/2019 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlandı.

  Daha fazlasını oku
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
 • Yeni Yayınlanan Özelgeler 2019/11

  Daha fazlasını oku
 • Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

  ÖZET TABLO

  Daha fazlasını oku
 • Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

  Daha fazlasını oku
Takvim