Arama

Sirküler

1 2 3
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2018 / 23 Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerin Vergilendirilmesine İlişkin KDV Tebliğ Yayımlandı. (31.1.2018)
İngilizce Vergi Sirküleri 2018 / 1 5% of income tax and corporate tax rate deduction would be applied as of 1 January 2018 under certain conditions. (29.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 22 Cazibe Merkezleri Programı Yeniden Düzenlendi. (26.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 21 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı. (25.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 20 Döviz Geliri Olmayan Türkiye'de Yerleşik Kişilerce Döviz Kredisi Kullanılmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (25.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 19 2018 Yılı Pratik Bilgiler Rehberi (Ocak-Haziran) Yayınlandı. (23.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 18 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (22.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 17 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi. (4.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 16 Bazı İçeceklerin ve Makaronların ÖTV kapsamına Alınmasına İlişkin ÖTV Tebliği Yayımlandı. (4.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 15 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Yatırımlara 2018 Yılında Sağlanacak İlave Teşvikler Hakkında Karar Yayımlandı. (3.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 14 İşbaşı Eğitim Programı Uygulanma Süresi Uzatılmıştır. (3.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 13 Melek Yatırımcı İndirimi Uygulama Süresi, Tütün Fonu Tutarları, Çiftçi Kredilerinde KKDF Oranı ile ÖTV Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar Yayımlandı. (2.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 12 16 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (2.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 11 FATİH Projesine İlişkin 16 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Yayımlandı. (2.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 9 2018 Yılı Konsolosluk Harçları ile Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarları. (2.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 8 2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (1.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 7 2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları. (1.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 6 2018 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri. (1.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 5 2018 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Tablosu. (1.1.2018)
Vergi Sirküleri 2018 / 4 2018 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. (1.1.2018)
1 2 3