Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2017 / 60 Ek Mali Tablolara ve Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesine İlişkin Hatırlatma. (3.4.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 59 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu ("Ek 2 Formu") Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (31.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 58 Alt İşverenlerce Ek-8 Formunun Doldurulmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı. (30.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 57 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Gönderilme Süresi Uzatıldı. (30.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 56 00687 Kanun Numarası ile Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru. (24.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 55 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (22.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 54 Sigorta Prim Desteği Kapsamına Giren Sigortalıların Bildirimine İlişkin Duyuru. (21.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 53 Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı. (21.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 52 Gelir Vergisi Stopaj Desteğine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (16.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 51 Damga Vergisi, Tapu Harcı ve KKDF Oranlarında Değişiklik Yapan BKK Yayımlandı. (15.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 50 İş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimine ilişkin 2017/11 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlandı. (14.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 49 Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı. (14.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 48 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı. (14.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 47 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. (8.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 46 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin İnternet Üzerinden Gönderilmesi. (6.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 69 Beyaz Eşya ve Mobilyada Uygulanan Vergi İndirimi Süreleri Uzatıldı. (5.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 45 Ocak Ayı SGK Prim ve Diğer Alacakların Ödeme Süresi Uzatıldı. (3.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 44 2016 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyanı ve Örnek Uygulamalar. (1.3.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 43 Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı. (28.2.2017)
İngilizce Vergi Sirküleri 2017 / 3 Personal Income Tax Return Filling in Turkey (27.2.2017)
1 2 3 4 5 6 7