Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2016 / 58 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (24.5.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 57 Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. (23.5.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 56 Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası ve Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (5.5.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 55 Bazı Ekmeklere Uygulanan %1 KDV Oranının Kapsamı Genişletilmiştir. (5.5.2016)
Özelgeler 2016 / 5 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2016/5 (5.5.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 54 ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (4.5.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 53 Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar. (3.5.2016)
İngilizce Vergi Sirküleri 2016 / 6 The debts of tourism enterprises have been deferred to 2016. (2.5.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 52 Turizm İşletmelerinin 2016 Yılı Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Düzenleme Yürürlüğe Girdi. (28.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 51 Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belgelere Ek Yapıldı. (28.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 50 Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapıldı. (26.4.2016)
Özelgeler 2016 / 4 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2016/4 (25.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 49 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile "Elektronik Defter Beratları"nın Yüklenme Süresi Uzatıldı. (22.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 48 TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesinde Tevkifat Matrahının Hesaplanması. (21.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 47 Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. (19.4.2016)
Özelgeler 2016 / 3 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2016/3 (18.4.2016)
İngilizce Vergi Sirküleri 2016 / 5 Amendments have been made to the Decree No. 2012/3305 pertaining to investment incentive system. (15.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 46 Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapıldı. (11.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 45 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu ("Ek 2 Formu") Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (11.4.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 44 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (8.4.2016)
1 2 3 4 5 6 7 8