Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2016 / 76 SGK Belgelerinin Verilme Süresi Uzatıldı. (28.7.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 75 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına Yapılacak Bağışların Tamamı Vergi Matrahından İndirilebilecektir. (27.7.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 74 Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı. (27.7.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 73 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır. (25.7.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 72 Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Varlık Barışına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu. (25.7.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 71 KDV Mahsubu ile Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Taleplerine İlişkin Genelge. (20.7.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 70 Sigortalılara İşverenlerince Verilen Altın Bedellerinin Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarına Dahil Edilmesine İlişkin Genelge. (20.7.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 69 2016 ikinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı. (14.7.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 68 Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Aylık Brüt Tutarlar Yeniden Belirlendi. (12.7.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 67 Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi. (6.7.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 66 Varlık Barışı Düzenlemesinin Kapsamı. (30.6.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 65 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerinde %8 KDV Uygulanacaktır. (30.6.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 64 Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler. (29.6.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 63 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı. (27.6.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 62 Belçika ile İmzalanan ÇVÖA'yı Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı. (24.6.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 61 KDV Borçları Tecil Edilebilecektir. (23.6.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 60 Son Değişiklikler Sonrasında Mali Tatilde Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri (23.6.2016)
Özelgeler 2016 / 6 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2016/6 (8.6.2016)
İngilizce Vergi Sirküleri 2016 / 7 No VAT correction will be required in case of decreases in VAT base as a result of credit notes received from the entities resident abroad. (2.6.2016)
Vergi Sirküleri 2016 / 59 Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir. (31.5.2016)
1 2 3 4 5 6 7 8