Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
İngilizce Vergi Sirküleri 2017 / 1 Application period for capital repatriation (asset amnesty) has been extended. (30.12.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 103 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Haklardan Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin Karar Yayımlandı. (19.10.2017)
İngilizce Vergi Sirküleri 2017 / 5 Recent Developments Regarding the Taxation of the Income derived from the Professional Services Performed by Non-Resident Enterprises in Turkey. (5.10.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 102 Gelir Geçici Vergisi Beyannamelerinde Değişiklik Yapıldığına İlişkin Duyuru. (3.10.2017)
Özelgeler 2017 / 11 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/11 (3.10.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 101 Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (2.10.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 100 Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler. (29.9.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 99 Serbest Meslek Faaliyetlerine İlişkin 4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Tebliği Yayımlandı. (28.9.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 98 Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Altına Dayalı Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlar İçin Tevkifat Oranı Belirlenmiştir. (27.9.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 97 Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Değiştirilmiştir. (27.9.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 96 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Yapma Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (20.9.2017)
İngilizce Vergi Sirküleri 2017 / 4 Council of Ministers decision on cancellation of the Turkish Lira payment obligation in free zones. (20.9.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 95 Pişmanlıkla Verilen Beyannamelere İlişkin Sirküler Yayınladı. (12.9.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 94 SGK Prim Ödeme ve Kurum Alacaklarının Son Ödeme Günü Uzatıldı. (25.8.2017)
Özelgeler 2017 / 10 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/10 (25.8.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 93 Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetleri Kâr Payı Sayılmayacaktır. (24.8.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 92 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısına İlişkin Karar Yayımlandı. (17.8.2017)
Vergi Sirküleri 2017 / 91 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (17.8.2017)
Özelgeler 2017 / 9 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/9 (14.8.2017)
Özelgeler 2017 / 8 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/8 (4.8.2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...