Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
 
Ana Sayfa > Takvim
 Önceki Ay. Sonraki Ay Önceki Yıl. Sonraki Yıl Tarihe Git             
 
Ağustos 2015
 
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
01-15 Temmuz 2015 Dönemi Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G. nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Ek:3 Nolu Bildirim Formunun beyanı
16-30 Haziran 2015 Dönemi Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G. nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Ek:3 Nolu Bildirim Formunun beyanı
Haziran 2015 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Bildirimi
Haziran 2015 dönemi ÖTVK 2 sayılı listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’ nin beyanı Haziran 2015 dönemi ÖTVK 3 sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin beyanı Haziran 2015 dönemi ÖTVK 4 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin beyanı
01-15 Temmuz 2015 dönemi ÖTVK 1 sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin beyanı
16-30 Haziran 2015 dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin beyanı
Nisan-Mayıs-Haziran 2015 dönemine ait GVK 67 Md Kapsamında yapılan Gelir Vergisi kesintilerine ilişkin (Muhtasar) beyanı
Nisan-Mayıs-Haziran 2015 dönemine ait Gelir Vergisi stopajının (Muhtasar) beyanı
Haziran 2015 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) beyanı
Haziran 2015 dönemi KDV beyanı
Haziran 2015 dönemi Damga Vergisinin beyanı
Haziran 2015 dönemine ait şans oyunları vergisinin beyanı
Haziran 2015 dönemine ait yarışma ve çekilişlerle 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile ilgili Veraset ve İntikal Vergisinin beyanı
Haziran 2015 dönemi Özel İletişim Vergisinin beyanı
Haziran 2015 dönemi Gider Vergilerinin (BSMV) beyanı
27
28
29
Haziran 2015 Dönemi 4/b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar için Prim Ödemesinin Son Günü
Haziran 2015 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Ödemesi
Haziran 2015 dönemi ÖTVK 2 sayılı listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’ nin ödemesi Haziran 2015 dönemi ÖTVK 3 sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin ödemesi Haziran 2015 dönemi ÖTVK 4 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin ödemesi
01-15 Temmuz 2015 dönemi ÖTVK 1 sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin ödemesi
16-30 Haziran 2015 dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin ödemesi
Nisan-Mayıs-Haziran 2015 dönemine ait GVK 67 Md Kapsamında yapılan Gelir Vergisi kesintilerine ilişkin (Muhtasar) ödemesi
Nisan-Mayıs-Haziran 2015 dönemine ait Gelir Vergisi stopajının (Muhtasar) ödemesi
Haziran 2015 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) ödemesi
Haziran 2015 dönemi KDV ödemesi
Haziran 2015 dönemine ait Damga Vergisi ödemesi
Haziran 2015 dönemine ait şans oyunları vergisinin ödemesi
Haziran 2015 dönemine ait yarışma ve çekilişlerle 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile ilgili Veraset ve İntikal Vergisinin ödemesi
Haziran 2015 dönemi Özel İletişim Vergisinin ödemesi
Haziran 2015 dönemi Gider Vergilerinin (BSMV) ödemesi
30
Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Ocak-Haziran 2015 Dönemine Ait Yapılması Gereken Bildirimlerin Son Günü
2014 yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit ödemesi
Haziran 2015 BA ve BS formlarının verilmesinin son günü
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi Son Günü
GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin 2.Taksit Ödemesi
Haziran 2015 dönemine ait Haberleşme Vergisinin beyanı ve ödemesi
31
3
4
5
6
Temmuz 2015 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
7
16-31 Temmuz 2015 Dönemi Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G. nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Ek:3 Nolu Bildirim Formunun beyanı
16-31 Temmuz 2015 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi
10
11
12
13
Nisan-Mayıs-Haziran 2015 dönemi Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi beyanı
14
Temmuz 2015 Dönemi ÖTVK 2 Sayılı Listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’nin Beyanı ve Ödemesi Temmuz 2015 Dönemi ÖTVK 3 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi Temmuz 2015 Dönemi ÖTVK 4 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan-Mayıs-Haziran 2015 dönemi Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi ödemesi
Temmuz 2015 Dönemi KKDF Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2015 Dönemi Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2015 Dönemi Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17
18
19
Temmuz 2015 Dönemine Ait (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçların İthaline İlişkin EK:6 Nolu, (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Kolalı Gazoz İthaline İlişkin İlişkin EK:7 Nolu, (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin İthaline İlişkin EK:8 Nolu,(III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Tütün Mamullerinin İthaline İlişkin EK:9 Nolu, (IV) Sayılı Listedeki Malların İthaline İlişkin EK:10 Nolu ÖTV Bildirim Formlarının Beyanı
Temmuz 2015 dönemine ait şans oyunları vergisinin beyanı ve ödemesi
Temmuz 2015 Dönemi İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 2015 dönemine ait yarışma ve çekilişlerle 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile ilgili Veraset ve İntikal Vergisinin beyanı ve ödemesi
Temmuz 2015 dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin beyanı ve ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
20
21
Temmuz 2015 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Bildirimi
Temmuz 2015 dönemi KDV beyanı
Temmuz 2015 dönemi Damga Vergisinin beyanı
Temmuz 2015 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) beyanı
24
01-15 Ağustos 2015 Dönemi Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G. nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Ek:3 Nolu Bildirim Formunun beyanı
01-15 Ağustos 2015 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi
25
Temmuz 2015 dönemi KDV ödemesi
Temmuz 2015 dönemine ait Damga Vergisi ödemesi
Temmuz 2015 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) ödemesi
26
27
28
Temmuz 2015 Dönemi 4/b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar için Prim Ödemesinin Son Günü
Temmuz 2015 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Ödemesi
Temmuz 2015 BA ve BS formlarının verilmesinin son günü
Temmuz 2015 dönemine ait Haberleşme Vergisinin beyanı ve ödemesi
31
1
2
3
4

 Verginet.net vergi takvimini kendi sitenizde yayınlamak ister misiniz?

 
Hızlı Menü : Ekle Kaldır
Yazdır Arkadaşına gönder
©2015 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.