1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (22.1.2018)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2018/1 (12.1.2018)
Melek Yatırımcı İndirimi Uygulama Süresi, Tütün Fonu Tutarları, Çiftçi Kredilerinde KKDF Oranı ile ÖTV Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar Yayımlandı. (2.1.2018)
2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (30.12.2017)
2018 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar. (29.12.2017)
2018 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. (29.12.2017)
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2018 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. (29.12.2017)
7061 sayılı Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklerin Uygulanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (26.12.2017)
Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (25.12.2017)
Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin VUK Tebliğleri Yayımlandı. (21.12.2017)
Sigorta Primleri 02.01.2018 Tarihi Sonuna Kadar Ödenebilecektir. (21.12.2017)
Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesine İlişkin Uygulamanın Başlangıç Tarihi Ertelendi. (12.12.2017)
Various amendments have been introduced in tax legislation with the Law no 7061. (12.12.2017)
Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. (8.12.2017)
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı. (5.12.2017)
7061 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi. (5.12.2017)
Kar Dağıtımı Sonrasında Sermaye Artışı Yapılması Halinde "Sermaye Artışında İndirim" Uygulaması Nasıl Olacaktır? | Menders Çetin | 01/12/2017 (4.12.2017)
2018 Yılı Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi. (4.12.2017)
7061 No.lu "Yeni Torba Kanun" Metni TBMM'de Yayınlandı. (30.11.2017)
Dahilde İşleme Rejim Kararında Değişiklikler Yapılmıştır. (28.11.2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...