1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
KDV İade Alacakları, Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre ÖTV Borçlarına Mahsup Edilebilecektir. (22.6.2017)
Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı İşlemleri İçin 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Başlayacak E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle İlgili Duyuru Yayınlandı. (20.6.2017)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/6 (16.6.2017)
Gümrük Kanunu'nun 241 inci Maddesinin Uygulanması (Beyannamede Düzeltme) Hk. (15.6.2017)
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Aracılığıyla Yapılan İhracatın Yeşil Pasaporta İlişkin İhracat Tutarı Hesaplanmasında Dikkate Alınması. (13.6.2017)
7020 Sayılı Kanun Uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yapılandırılması Hakkında 2017/21 Sayılı Genelge yayımlandı (9.6.2017)
Araç ve Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tutarına Bakılmaksızın Tahsilat ve Ödemelerin Banka Aracılığıyla Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir. (9.6.2017)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/5 (8.6.2017)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliğleri Yayımlandı. (6.6.2017)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 No.lu Kanun Yayımlandı. (29.5.2017)
İhracat ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere Yönelik Vergi, Resim, Harç İstisnası ile ilgili Tebliğler Yayımlandı. (26.5.2017)
Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan Özel Sektör İşverenlerine Ait İşyerleri İçin Prime Esas Günlük Kazanç Tutarı Artırılmıştır. (22.5.2017)
Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanıldığı Birimlerde Hazırlanan e-İmzalı Yazıların E-Tebligat Sistemi ile Gönderilmesi Hakkında Duyuru (17.5.2017)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/4 (12.5.2017)
Serbest bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Yapılmasına Yönelik Karar Yayımlandı. (12.5.2017)
Merkezi Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Müdürünün Durumu | Barbaros Yeşin | 01/05/2017 (10.5.2017)
Merkezi Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Müdürünün Durumu | Barbaros Yeşin | 01/05/2017 (10.5.2017)
Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Konut ve İş Yeri Teslimlerine İlişkin KDV İstisna Uygulaması ile İndirimli Orana Tabi Traktör, Tarım Makineleri ve İş Makinalarının Teslimlerinden Doğan KDV İadelerine İlişkin Açıklamalar. (5.5.2017)
Beyaz Eşya ve Mobilyada Uygulanan Vergi İndirimi Süreleri Uzatıldı. (5.5.2017)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (3.5.2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...