1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
2018 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir. (18.8.2017)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/9 (14.8.2017)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/8 (4.8.2017)
Kıymetli Taşların İthalatında KKDF Oranı Sıfır Olarak Belirlenmiştir. (3.8.2017)
Bazı Bisiklet ve Motosiklet Parçalarına Yeni İlave Gümrük Vergisi Uygulaması Başlatılmıştır. (3.8.2017)
Bağımsız Denetime Tabi Olup TFRS Uygulamayan İşletmeler BOBİ FRS'yi Uygulayacaklardır. (31.7.2017)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı. (27.7.2017)
48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (27.7.2017)
687 Sayılı KHK'de Yer Alan İşveren Prim Desteğinde Yeni Uygulama. (19.7.2017)
Türkiye'de EPC İşlerinin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu | Aksel Göker | 01/07/2017 (17.7.2017)
Türkiye'de EPC İşlerinin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu | Aksel Göker | 01/07/2017 (17.7.2017)
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (11.7.2017)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/7 (10.7.2017)
Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi. (3.7.2017)
Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Hatırlatmalar. (2.7.2017)
7033 No.lu Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine İlişkin Kanun Yayımlandı. (2.7.2017)
Sigara ve Diğer Tütün Mamullerinde ÖTV Artışı Yapılmaması ve İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna Uygulamasında Değişiklik Yapılması (2.7.2017)
KDV İade Alacakları, Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre ÖTV Borçlarına Mahsup Edilebilecektir. (22.6.2017)
Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı İşlemleri İçin 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Başlayacak E-Fatura Düzenleme Zorunluluğu İle İlgili Duyuru Yayınlandı. (20.6.2017)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/6 (16.6.2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...