1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Recent Developments Regarding the Taxation of the Income derived from the Professional Services Performed by Non-Resident Enterprises in Turkey. (5.10.2017)
Gelir Geçici Vergisi Beyannamelerinde Değişiklik Yapıldığına İlişkin Duyuru. (3.10.2017)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/11 (3.10.2017)
Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (2.10.2017)
Dar Mükellef Kurumlarca Türkiye'de İfa Edilen Serbest Meslek Faaliyetlerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesinde Gelinen Son Nokta | Arzu Akçura Değer | 27/09/2017 (28.9.2017)
Serbest Meslek Faaliyetlerine İlişkin 4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Tebliği Yayımlandı. (28.9.2017)
Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Değiştirilmiştir. (27.9.2017)
Serbest Meslek Faaliyetleri Hakkında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Tebliği Yayımlandı. (26.9.2017)
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (20.9.2017)
Council of Ministers decision on cancellation of the Turkish Lira payment obligation in free zones. (20.9.2017)
Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Yapma Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (20.9.2017)
Serbest Bölgelerde Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Duyuru Yayınlandı. (19.9.2017)
Tasfiyeye Giriş ve Vergisel Boyutu | Seda Aysen Akpulat | 01/09/2017 (18.9.2017)
Pişmanlıkla Verilen Beyannamelere İlişkin Sirküler Yayınladı. (12.9.2017)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/10 (25.8.2017)
SGK Prim Ödeme ve Kurum Alacaklarının Son Ödeme Günü Uzatıldı. (25.8.2017)
Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetleri Kâr Payı Sayılmayacaktır. (24.8.2017)
Yatırım Teşvik Mevzuatının Sağladığı Destekler  | Utku Karabağ | 23.08.2017 (23.8.2017)
Yatırım Teşvik Mevzuatının Sağladığı Destekler  | Utku Karabağ | 23.08.2017 (23.8.2017)
Randıman Oranı Farklılığı Tespiti Hk. (23.8.2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...