1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi ile E-defter Beratı Yükleme Süresi Uzatıldı. (20.4.2018)
Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (20.4.2018)
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndiriminin Muhasebeleştirilmesi | Çınar Bağlan | 18/04/2018 (18.4.2018)
İhracatta e-Fatura Uygulamasında Navlun ve Sigorta Tutarının Ayrı Gösterilmesinin Zorunlu Olmadığına İlişkin Duyuru Yayımlandı. (16.4.2018)
Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşyadaki Muafiyet Sınırı ve Yolcu Beraberi Eşyaya Uygulanacak Vergiler Hakkında Karar Yayımlandı. (13.4.2018)
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (10.4.2018)
2017 Yılında Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması | Menders Çetin | 01/04/2018 (6.4.2018)
7104 Sayılı "KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yayımlandı. (6.4.2018)
ÖTV İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi Hakkında Sirküler Yayınlandı. (4.4.2018)
İhracatta e-Fatura Uygulamasında Navlun ve Sigorta Tutarı Ayrı Gösterilebilecektir. (3.4.2018)
Bazı Eşyalara İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir. (2.4.2018)
Transfer Bildirim Formlarının Elekrtonik Ortama Aktarılması ve KKDF Konulu Genelgede Değişiklik Yapılması Hk. (2.4.2018)
7103 Sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Yayımlandı. (28.3.2018)
Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından, 2018/Şubat dönemine ait olarak Sisteme yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması. (27.3.2018)
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı. (23.3.2018)
Yenilenen Cazibe Merkezleri Programına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (16.3.2018)
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. (12.3.2018)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2018/2 (7.3.2018)
Personal Income Tax Return Filing. (8.3.2018)
KDV Kanun Tasarısının Getirdikleri | Erhan Tarhan | 01/03/2018 (6.3.2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...