Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/88
İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar için Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı.
Sirküler/87
E-Tebligat Zorunluluğu Uygulamasının Kapsamı Genişletildi.
Sirküler/86
Vergi Usul Kanunu Uygulamalarında Bazı Değişiklikler Yapıldı.
Sirküler/85
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/84
2014/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi Uzatıldı.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar için Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı. (19.8.2014)
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Değişiklik Yapıldı. (18.8.2014)
Türkiye'de Mukim Olup İsviçre'den Temettü ve/veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru (14.8.2014)
E-Tebligat Zorunluluğu Uygulamasının Kapsamı Genişletildi. (13.8.2014)
Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Alınacaktır. (8.8.2014)
Vergi Usul Kanunu Uygulamalarında Bazı Değişiklikler Yapıldı. (7.8.2014)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (6.8.2014)
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (1.8.2014)
Erken Teminat Çözümü Sertifikası Uygulaması Başladı. (24.7.2014)
Yurtdışındaki İlişkili Kişiden Temin Edilen Faizsiz Borçların Emsal Faiz Tutarı Üzerinden KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı İle İlgili İlk Vergi Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi (9.7.2014)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/15
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/12
Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Alınacaktır.
Sirküler/11
Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.
Sirküler/10
Basitleştirilmiş Gümrük Uygulamalarında Yeni Dönem: Onaylanmış Kişi Statüsü Yerine Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası.
Sirküler/9
Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hakkında Notlar (12.5.2014)
6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler (8.7.2014)
KDV İadelerinde Yaşanan Sorunlar | Sebahattin Kadem | 11/03/2014 (11.3.2014)
İthalat Faktoringinde KKDF Sorunu Çözüldü. (3.4.2014)
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı. (14.3.2014)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
20 Ağustos 2014:
Temmuz 2014 Dönemine Ait (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Araçların İthaline İlişkin EK:6 Nolu, (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Kolalı Gazoz İthaline İlişkin İlişkin EK:7 Nolu, (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Alkollü İçkilerin İthaline İlişkin EK:8 Nolu,(III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Tütün Mamullerinin İthaline İlişkin EK:9 Nolu, (IV) Sayılı Listedeki Malların İthaline İlişkin EK:10 Nolu ÖTV Bildirim Formlarının Beyanı
20 Ağustos 2014:
Temmuz 2014 dönemine ait şans oyunları vergisinin beyanı ve ödemesi
20 Ağustos 2014:
Temmuz 2014 Dönemi İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2014 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

Yasemin Yıldız

Yap-İşlet-Devret Modelinden Yap-Devret Sonra İşlet Modeline Geçiş

Duygu Erden Demirbağ

Banka ve Sigorta Şirketleri Tarafından Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmuş Kıymetlerin Satışında BSMV Matrahı

Bengü Bayaslan

Vergi Kanunları Açısından Tazminatların Değerlendirilmesi

Öykü Gündüz

Çalışanlara Sağlanan Hisse Planları ve Vergilendirilmesi

Ömer Demir

KDV Genel Uygulama Tebliği ile Birlikte İndirimli Teminat Uygulama Sisteminin (İTUS) Kapsamı ve İşleyişi

Barbaros Yeşin

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Pratikte Karşılaşılan Sorunlar

Sibel Coşkun

Yeni OECD Model Vergi Anlaşması Kapsamında, Almanya ve İsviçre Anlaşmaları Özelinde Serbest Meslek Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,1632 |   2,1671
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
3,5971 |   3,6159
Euro
Alış   Satış
2,8881 |   2,8933
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Haziran 2014 TÜFE
önceki aya göre:
% 0,31
önceki yılın aynı ayına
göre: % 9,16

Haziran 2014 ÜFE
önceki aya göre:
% 0,06
önceki yılın aynı ayına göre:
% 9,75