Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/92
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.
Sirküler/91
KDV İadesi Talebi Giriş Ekranlarında Yer Alan Yüklenilen KDV Listesi Formatında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru Yayınlandı.
Sirküler/90
İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.
Sirküler/89
Bazı Kurum, Kuruluş ve İşletmelere Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulama Zorunluluğu Getirildi.
Sirküler/88
İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar için Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
Araç Muayenelerine Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (15.9.2014)
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. (12.9.2014)
KDV İadesi Talebi Giriş Ekranlarında Yer Alan Yüklenilen KDV Listesi Formatında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru Yayınlandı. (4.9.2014)
Fasulye Cinsi Ürünlerin Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı. (3.9.2014)
İşyeri Bildirgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı. (27.8.2014)
Bazı Kurum, Kuruluş ve İşletmelere Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulama Zorunluluğu Getirildi. (26.8.2014)
1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin "Diğer Hususlar" Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin GİB Duyurusu (22.8.2014)
İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar için Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı. (19.8.2014)
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Değişiklik Yapıldı. (18.8.2014)
Türkiye'de Mukim Olup İsviçre'den Temettü ve/veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru (14.8.2014)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/16
Ayçiçek Tohumunun İthalatında Uygulanan Gözetim Tutarı Artırıldı.
Sirküler/15
Fasulye Cinsi Ürünlerin Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/14
Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Getiren Kararda Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/13
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/12
Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Alınacaktır.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. (12.9.2014)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hakkında Notlar (12.5.2014)
6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler (8.7.2014)
KDV İadelerinde Yaşanan Sorunlar | Sebahattin Kadem | 11/03/2014 (11.3.2014)
İthalat Faktoringinde KKDF Sorunu Çözüldü. (3.4.2014)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
15 Eylül 2014:
Ağustos 2014 Dönemi ÖTVK 2 Sayılı Listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’nin Beyanı ve Ödemesi Ağustos 2014 Dönemi ÖTVK 3 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi Ağustos 2014 Dönemi ÖTVK 4 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi
15 Eylül 2014:
Ağustos 2014 Dönemi KKDF Beyanı ve Ödemesi
15 Eylül 2014:
Ağustos 2014 Dönemi Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2014 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Reyhan Yılmaz

Sat – Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Bengü Bayaslan

Vergi Kanunları Açısından Tazminatların Değerlendirilmesi

Ömer Demir

KDV Genel Uygulama Tebliği ile Birlikte İndirimli Teminat Uygulama Sisteminin (İTUS) Kapsamı ve İşleyişi

Elvan Uçar

Yurtdışından Sağlanan Döviz Kredilerinin Temdit Edilmesi Halinde KKDF Uygulaması

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İbrahim Koçer

İhraç Kayıtlı Satışlar ve Kur Farkları

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,2014 |   2,2054
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
3,5703 |   3,5889
Euro
Alış   Satış
2,8455 |   2,8506
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Haziran 2014 TÜFE
önceki aya göre:
% 0,31
önceki yılın aynı ayına
göre: % 9,16

Haziran 2014 ÜFE
önceki aya göre:
% 0,06
önceki yılın aynı ayına göre:
% 9,75