Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/19
Mükellef Bilgileri Bildirimi Uygulamasına Son Verildi.
Sirküler/18
Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma.
Sirküler/17
Banka ve Finans Kurumlarının 2015 Yılı Finansal Faaliyet Harçları.
Sirküler/16
Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları
Sirküler/15
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Taslağı Hazırlandı.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
AR-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ile Yazılım Faaliyetleri Sonucunda Ortaya Çıkan Buluşlardan Elde Edilen Kazançlara Yönelik İstisna Uygulamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Yayınlandı. (16.1.2015)
Emekli ve Yardım Sandıklarına Yapılan Aidat ve Prim Ödemelerinin Ticari Kazanç ve Ücret Karşısındaki Durumuna İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı. (13.1.2015)
2015 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı Belirlendi. (2.1.2015)
e-Arşiv Uygulamasında Değişiklik Yapıldı. (2.1.2015)
2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (31.12.2014)
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. (30.12.2014)
SGK Genelgesi ile Yapılan Bazı Değişiklikler (24.12.2014)
e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi ve Diğer Bazı Konulara İlişkin Tebliğ Taslakları Yayınlandı. (18.12.2014)
FATCA Kapsamında Prensipte Anlaşmaya Varılan Ülkelere Verilen Son Tarih Uzatıldı. (17.12.2014)
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasında Yapılan Süre Uzatımlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (11.12.2014)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/6
Gümrük Genel Tebliği'nde (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Yapılan Değişiklik
Sirküler/5
2015 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
Sirküler/4
2015 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
Sirküler/3
2015 Yılında Değişen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTIP) | Korelasyon Tablosu
Sirküler/2
2015 Yılı İthalat Rejimi Kararı Yayımlandı.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (31.12.2014)
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. (30.12.2014)
Transfer Fiyatlandırmasında Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasına İlişkin Önlemler | Gressi Benveniste | 10/02/2014 (10.2.2014)
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. (12.9.2014)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hakkında Notlar (12.5.2014)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları

27.1.2015 itibari ile bu aya ait mevcut bir takvim bulunmamaktadır.

Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2015 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Çınar Bağlan, YMM

Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

Çağatay YÜCE, YMM

Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İbrahim Koçer

İhraç Kayıtlı Satışlar ve Kur Farkları

Dr. Utku Karabağ

Yatırım Teşvik Mevzuatı Açısından Elektrik Üretim Yatırımlarına Yönelik Olarak Sunulan Destekler

Zeren Türkmen

İşe İade Dava Sonucu Ödenen Ücretlerin Vergisel Boyutu

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,3561 |   2,3604
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
3,5498 |   3,5683
Euro
Alış   Satış
2,6611 |   2,6659
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Aralık 2014 TÜFE
önceki aya göre:
% -0,44
önceki yılın aynı ayına
göre: % 8,17

Aralık 2014 Yİ-ÜFE
önceki aya göre:
% -0,76
önceki yılın aynı ayına göre:
% 6,36