Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/84
Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesi Hususunda Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
Sirküler/83
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/82
2015 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 5,58 Olarak Açıklandı.
Sirküler/81
Vergi İnceleme Esaslarını Düzenleyen Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı.
Sirküler/80
Orta Vadeli Program (2016-2018)'da Yer Alan Vergi ve Yatırım Teşvik Politikaları
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/14 (27.11.2015)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/13 (25.11.2015)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/12 (23.11.2015)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/11 (20.11.2015)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (19.11.2015)
Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? | Erhan Tarhan | 17/11/2015 (17.11.2015)
Hızlı Kargo Taşımacılığı ile Getirilen Eşyanın Gümrük Beyanı | Barış Demirel | 16/11/2015 (16.11.2015)
Hava Yolu ile Yurt İçi veya Yurt Dışı Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (10.11.2015)
Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Müsabakası ve benzeri Etkinlikler İçin Bilet Düzenleyen Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet Düzenlemelerine İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (10.11.2015)
İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (9.11.2015)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/72
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.
Sirküler/71
0802.31 ve 0802.31 G.T.İ.P. Numaralı Eşyalara İlişkin Gümrük Vergisi Oranları Yeniden Düzenlenmiştir.
Sirküler/70
Menşe İspat Belgeleri ile A.TR Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Kaydedilmesi ve Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Açıklanmıştır.
Sirküler/69
İran Menşeli Düz Cam İthalatına 3 Yıl Süreyle Korunma Önlemi Olarak Ek Mali Yükümlülük Uygulanacaktır.
Sirküler/68
Menşe İspat Belgelerinin Düzenlenmesi ile İlgili 77 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde İran ve Malezya Menşe İspat Belgelerine Dair Güncelleme Yapılmıştır.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı. (27.8.2015)
Nakit Sermaye Artırımında Uygulanacak İndirim Oranına İlişkin BKK Yayımlandı. (30.6.2015)
e-Fatura Kullanma ve e-Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamı Genişletildi. (22.6.2015)
Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Düzenlemenin De Yer Aldığı 6637 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayımlandı. (7.4.2015)
Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı (3.4.2015)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
30 Kasım 2015:
Ekim 2015 Dönemi 4/b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar için Prim Ödemesinin Son Günü
30 Kasım 2015:
Ekim 2015 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Ödemesi
30 Kasım 2015:
Ekim 2015 BA ve BS formlarının verilmesinin son günü
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2015 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Erhan Tarhan, SMMM

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir?

Barış Demirel, Gümrük Müşaviri

Hızlı Kargo Taşımacılığı ile Getirilen Eşyanın Gümrük Beyanı

Nihat Kara

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Belge ve Kayıt Düzeni

Gündoğan Durak | YMM, CPA, CMA

Sat-Geri Kirala İşlemlerinde Sözleşme Süresi Sona Ermeden Kiracının Taşınmazı Geri Satın Almasının Vergi İstisnalarına Etkisi

Çınar Bağlan, YMM

Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

Çağatay YÜCE, YMM

Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması

Fatih Özşahin, SMMM

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İlteriş Emiroğlu

Transfer Fiyatlandırması Ekonomik Analizlerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar

Zeren Türkmen

İşe İade Dava Sonucu Ödenen Ücretlerin Vergisel Boyutu

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Ekim 2015 TÜFE

önceki aya göre: % 1,55

önceki yılın aynı ayına göre: % 7,58

Ekim 2015 Yİ-ÜFE

önceki aya göre: % -0,20

önceki yılın aynı ayına göre: % 5,74