Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/68
2015 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
Sirküler/67
Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma.
Sirküler/66
Elektronik Tebligat Uygulamasına 01.01.2016 Tarihi İtibariyle Başlanılacaktır.
Sirküler/65
Almanya Mukimi Kişilerin Serbest Meslek Faaliyetleri Sonucu Ödedikleri Vergilerin İadesine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı.
Sirküler/64
Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Aylık Brüt Tutarlar Yeniden Belirlendi.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma. (22.7.2015)
Danıştay, YGM ile İlgili Gümrük Yönetmelik Değişikliğinin Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verdi. (22.7.2015)
Elektronik Tebligat Uygulamasına 01.01.2016 Tarihi İtibariyle Başlanılacaktır. (15.7.2015)
Almanya Mukimi Kişilerin Serbest Meslek Faaliyetleri Sonucu Ödedikleri Vergilerin İadesine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı. (15.7.2015)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/9 (10.7.2015)
Menşe ispatı olarak yapılan Fatura beyanları. (10.7.2015)
TRT Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar Yayımlandı. (10.7.2015)
Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) ve (IV) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslakları Hazırlandı. (9.7.2015)
Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas Alınacak Aylık Brüt Tutarlar Yeniden Belirlendi. (7.7.2015)
Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı Tutarları Yeniden Belirlendi. (6.7.2015)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/49
ÇHC, Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya Menşeli Bazı Eşyalar için Belirlenen Oranlarda Dampinge Karşı Kesin Önlemin Devamına Karar Verilmiştir.
Sirküler/48
Danıştay, YGM ile İlgili Gümrük Yönetmelik Değişikliğinin Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verdi.
Sirküler/47
Bazı Kapı Kilitleri ile Kilit Kasaları için Dampinge Karşı Kesin Önlem Alınmıştır.
Sirküler/46
ABD Menşeli Beyazlatılmamış Birincil Elyaf Yüzey (Kraftlayner) Kağıtları İçin Dampinge Karşı Kesin Önlem Alınmıştır.
Sirküler/45
Doğrudan Satış Yöntemiyle Satılmak Üzere İthal Edilen Eşyanın Gümrük Kıymetine İlişkin Genelge Yayınlandı.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Nakit Sermaye Artırımında Uygulanacak İndirim Oranına İlişkin BKK Yayımlandı. (30.6.2015)
e-Fatura Kullanma ve e-Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamı Genişletildi. (22.6.2015)
Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Düzenlemenin De Yer Aldığı 6637 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayımlandı. (7.4.2015)
Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı (3.4.2015)
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler. (6.3.2015)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
7 Ağustos 2015:
Temmuz 2015 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
10 Ağustos 2015:
16-31 Temmuz 2015 Dönemi Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G. nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Ek:3 Nolu Bildirim Formunun beyanı
10 Ağustos 2015:
16-31 Temmuz 2015 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2015 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Gündoğan Durak | YMM, CPA, CMA

Sat-Geri Kirala İşlemlerinde Sözleşme Süresi Sona Ermeden Kiracının Taşınmazı Geri Satın Almasının Vergi İstisnalarına Etkisi

Çınar Bağlan, YMM

Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

Çağatay YÜCE, YMM

Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İlteriş Emiroğlu

Transfer Fiyatlandırması Ekonomik Analizlerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar

Zeren Türkmen

İşe İade Dava Sonucu Ödenen Ücretlerin Vergisel Boyutu

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

 

(2003 = 100 Bazlı)
 
Haziran 2015 TÜFE
önceki aya göre:
% -0,51
önceki yılın aynı ayına
göre: % 7,20
 
Haziran 2015 Yİ-ÜFE
önceki aya göre:
% 0,25
önceki yılın aynı ayına göre:
% 6,73