Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/102
LPG'nin Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Sirküler/101
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/100
LPG'nin Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak ÖTV Tutarının Belirlenmesine Dair Karar Yayımlandı.
Sirküler/99
GİB Portal Üzerinde Kayıtlı Bulunan 6 Aydan Önceki Tarihli Faturalar Silinecektir.
Sirküler/98
Borçlarını Yeniden Yapılandırmak İsteyen İşverenler Başvurularını e-Sigorta Kanalıyla Da Yapabileceklerdir.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (17.10.2014)
LPG'nin Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak ÖTV Tutarının Belirlenmesine Dair Karar Yayımlandı. (17.10.2014)
Vadeli İthalatta KKDF’nin Takip ve Tahsilinin Münhasıran Gümrük İdarelerince Yapılacağına Dair Düzenleme Yapıldı. (16.10.2014)
Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi | Çınar Bağlan, YMM | 14/10/2014 (14.10.2014)
Borçlarını Yeniden Yapılandırmak İsteyen İşverenler Başvurularını e-Sigorta Kanalıyla Da Yapabileceklerdir. (9.10.2014)
Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması | Çağatay YÜCE | 30/09/2014 (30.9.2014)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. (29.9.2014)
SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genelge Yayınlandı. (26.9.2014)
Enerji Verimliliğine Yönelik Projelerin Değerlendirilmesinde Uygulanacak Hükümlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (25.9.2014)
440 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (25.9.2014)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/17
Vadeli İthalatta KKDF’nin Takip ve Tahsilinin Münhasıran Gümrük İdarelerince Yapılacağına Dair Düzenleme Yapıldı.
Sirküler/16
Ayçiçek Tohumunun İthalatında Uygulanan Gözetim Tutarı Artırıldı.
Sirküler/15
Fasulye Cinsi Ürünlerin Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/14
Ayakkabı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Getiren Kararda Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/13
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasında Değişiklik Yapıldı.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Transfer Fiyatlandırmasında Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasına İlişkin Önlemler | Gressi Benveniste | 10/02/2014 (10.2.2014)
Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. (12.9.2014)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hakkında Notlar (12.5.2014)
6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler (8.7.2014)
KDV İadelerinde Yaşanan Sorunlar | Sebahattin Kadem | 11/03/2014 (11.3.2014)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
31 Ekim 2014:
Eylül 2014 Dönemi 4/b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar için Prim Ödemesinin Son Günü
31 Ekim 2014:
Eylül 2014 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Ödemesi
31 Ekim 2014:
Eylül 2014 BA ve BS formlarının verilmesinin son günü
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2014 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Çınar Bağlan, YMM

Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

Çağatay YÜCE, YMM

Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması

Bengü Bayaslan

Vergi Kanunları Açısından Tazminatların Değerlendirilmesi

Sibel Coşkun

Yeni OECD Model Vergi Anlaşması Kapsamında, Almanya ve İsviçre Anlaşmaları Özelinde Serbest Meslek Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi

Elvan Uçar

Yurtdışından Sağlanan Döviz Kredilerinin Temdit Edilmesi Halinde KKDF Uygulaması

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İbrahim Koçer

İhraç Kayıtlı Satışlar ve Kur Farkları

Dr. Utku Karabağ

Yatırım Teşvik Mevzuatı Açısından Elektrik Üretim Yatırımlarına Yönelik Olarak Sunulan Destekler

Zeren Türkmen

İşe İade Dava Sonucu Ödenen Ücretlerin Vergisel Boyutu

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,2171 |   2,2211
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
3,5397 |   3,5581
Euro
Alış   Satış
2,7902 |   2,7952
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Ağustos 2014 TÜFE
önceki aya göre:
% 0,09
önceki yılın aynı ayına
göre: % 9,54

Ağustos 2014 Yİ-ÜFE
önceki aya göre:
% 0,42
önceki yılın aynı ayına göre:
% 9,88