Gelişmiş Arama
Giriş Yap  Üye Olmak İstiyorum
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/19
Cazibe Merkezleri Programının Detayları Belirlendi.
Sirküler/18
2017 Yılı Pratik Bilgiler Rehberi Yayınlandı.
Sirküler/17
Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları.
Sirküler/16
Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi.
Sirküler/15
Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Tüm Vergi Haberleri
  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/11
2016-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Yayımlanmıştır.
Sirküler/10
2017/1 sayılı İthalat Tebliği Yayımlanmıştır.
Sirküler/9
Posta veya Hızlı Kargo ile Gelen Ürünlerdeki Gümrük Muafiyet Sınırı 75 Avrodan 30 Avroya Düşürülmüştür.
Sirküler/8
Ürün Güvenliği ve Denetimine İlişkin Tebliğler Yayımlanmıştır.
Sirküler/7
"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9) Yayımlanmıştır.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Cazibe Merkezleri Programının Detayları Belirlendi. (11.1.2017)
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. (27.12.2016)
2017 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Sınırı) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (29.12.2016)
2016 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (31.12.2015)
SGK Tavanın Artırılması, Otomobillerde ÖTV Uygulamasının Değiştirilmesi, Serbest Bölgelere Yeni Avantajlar Sağlanması ve Vergi Barışına İlişkin Kanun Yayımlandı. (24.11.2016)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
20 Ocak 2017:
Aralık 2016 dönemine ait şans oyunları vergisinin beyanı ve ödemesi
20 Ocak 2017:
Aralık 2016 Dönemi İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 
20 Ocak 2017:
Aralık 2016 dönemine ait yarışma ve çekilişlerle 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile ilgili Veraset ve İntikal Vergisinin beyanı ve ödemesi
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2017 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Avukat Asilhan Özkaya

Suiistimal İncelemelerinde Çalışan Kullanımındaki İletişim Araçlarının Denetlenmesi

Aysuda Baysal, Gümrük Müşaviri

İthalatta Takas İşlemlerinde KKDF Uygulamaları

Dr. Utku Karabağ

Ar-Ge'den Ürüne, Üründen Pazara Giden Yolda Yatırım Teşvik Mevzuatı

Gündoğan Durak | YMM, CPA, CMA

Otomatik Bilgi Değişimi Öncesi Varlık Barışı

Utku Gelbal

Damga Vergisi Kanunu'nda Hükmünden Yararlanma Kavramı ve Yurt Dışında İmzalanan Sözleşmelerin Vergisel Durumu

Mehmet Emre Şuşoğlu, SMMM

Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Uygulaması

Çınar Bağlan, YMM

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Dikkat Çeken Ayrıntılar!

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Aralık 2016 TÜFE

önceki aya göre: % 1,64

önceki yılın aynı ayına göre: % 8,53

Aralık 2016 Yİ-ÜFE

önceki aya göre: % 2,98

önceki yılın aynı ayına göre: % 9,94