Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/76
Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi.
Sirküler/75
Yurt Dışından Kullanılan Kredilerin Temdit Edilmesi Durumunda KKDF Uygulamasına İlişkin Yeni Görüş Verilmiştir.
Sirküler/74
KDV İade Rehberleri Tek Sayfada Toplandı.
Sirküler/73
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/72
Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi. (3.9.2015)
Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Düzenlemeye İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (2.9.2015)
Yurt Dışından Kullanılan Kredilerin Temdit Edilmesi Durumunda KKDF Uygulamasına İlişkin Yeni Görüş Verilmiştir. (1.9.2015)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (27.8.2015)
Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı. (27.8.2015)
2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (26.8.2015)
Bazı Eşyalara İlişkin Anti-Damping ve Gözetim Uygulamaları Hakkında Tebliğler Yayınlandı. (25.8.2015)
Ekonomi Bakanlığınca Özel Faturalar ve "VAT Free & VAT Off" Faturalar ile İlgili Açıklamalar Yapılmıştır. (25.8.2015)
Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı. (20.8.2015)
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı. (11.8.2015)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/57
İlave Gümrük Vergisi ile İlgili BKK'ların Yayımı Tarihinden Önce Türkiye'ye Sevk Edilmek Üzere Bir Taşıma Belgesi Düzenlenerek Yüklemesi Yapılmış Olan Eşya İçin İlave Gümrük Vergisi Alınmayacaktır.
Sirküler/56
72.08 Pozisyonunda Bulunan Bazı Demir ve Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünlerin İthalatında Teminat Şeklinde Geçici Önlem Uygulanması Yürürlüğe Konulmuştur.
Sirküler/55
Bazı Eşyalara İlişkin Gözetim Uygulamaları Hakkında Tebliğler Yayınlandı.
Sirküler/54
Bazı Eşyalara İlişkin Anti-Damping ve Gözetim Uygulamaları Hakkında Tebliğler Yayınlandı.
Sirküler/53
Ekonomi Bakanlığınca Özel Faturalar ve "VAT Free & VAT Off" Faturalar ile İlgili Açıklamalar Yapılmıştır.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Elektronik Tebligat Uygulamasına İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı. (27.8.2015)
Nakit Sermaye Artırımında Uygulanacak İndirim Oranına İlişkin BKK Yayımlandı. (30.6.2015)
e-Fatura Kullanma ve e-Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflerin Kapsamı Genişletildi. (22.6.2015)
Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Düzenlemenin De Yer Aldığı 6637 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayımlandı. (7.4.2015)
Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı (3.4.2015)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
7 Eylül 2015:
Ağustos 2015 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
10 Eylül 2015:
16-31 Ağustos 2015 Dönemi Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G. nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Ek:3 Nolu Bildirim Formunun beyanı
10 Eylül 2015:
16-31 Ağustos 2015 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV'sinin Beyanı ve Ödemesi
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2015 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Gündoğan Durak | YMM, CPA, CMA

Sat-Geri Kirala İşlemlerinde Sözleşme Süresi Sona Ermeden Kiracının Taşınmazı Geri Satın Almasının Vergi İstisnalarına Etkisi

Çınar Bağlan, YMM

Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

Çağatay YÜCE, YMM

Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İlteriş Emiroğlu

Transfer Fiyatlandırması Ekonomik Analizlerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar

Zeren Türkmen

İşe İade Dava Sonucu Ödenen Ücretlerin Vergisel Boyutu

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

 

(2003 = 100 Bazlı)
 
Ağustos 2015 TÜFE
önceki aya göre:
% 0,40
önceki yılın aynı ayına
göre: % 7,14
 
Ağustos 2015 Yİ-ÜFE
önceki aya göre:
% 0,98
önceki yılın aynı ayına göre:
% 6,21