Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/83
Erken Teminat Çözümü Sertifikası Uygulaması Başladı.
Sirküler/82
Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetlerine İlişkin Tebliğ Düzenlemesinin Yürürlüğü
Sirküler/81
2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Tespit Edilmiştir.
Sirküler/80
Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma.
Sirküler/79
"Torba Kanun" Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu Tarafından Kabul Edildi.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
Erken Teminat Çözümü Sertifikası Uygulaması Başladı. (24.7.2014)
Yurtdışındaki İlişkili Kişiden Temin Edilen Faizsiz Borçların Emsal Faiz Tutarı Üzerinden KDV Hesaplanıp Hesaplanmayacağı İle İlgili İlk Vergi Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi (9.7.2014)
Türkiye ile Vietnam Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ankara'da imzalandı. (9.7.2014)
6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler (8.7.2014)
İthalat Bedellerinin Yurtdışından Sağlanan Krediler ile Karşılanmak İstenilmesi Halinde KKDF Kesintisi (7.7.2014)
Mali Tatile İlişkin Hatırlatmalar (2.7.2014)
Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. (1.7.2014)
Çalışanlara Sağlanan Hisse Planları ve Vergilendirilmesi | Öykü Gündüz | 24/06/2014 (24.6.2014)
Toplu Konut Kanununun Ek 2’nci Maddesi Kapsamında Kullandırılacak Kredilerle İlgili İpotekler İle Bu Konutların Tapuya Tescilinde Harç Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (19.6.2014)
Ar-Ge Merkezi Kurulabilmesi İçin Gereken Ar-Ge Personel Sayısı 30 Olarak Belirlendi. (18.6.2014)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/11
Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.
Sirküler/10
Basitleştirilmiş Gümrük Uygulamalarında Yeni Dönem: Onaylanmış Kişi Statüsü Yerine Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası.
Sirküler/9
Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
Sirküler/8
Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlandı.
Sirküler/7
Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlandı.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hakkında Notlar (12.5.2014)
6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler (8.7.2014)
KDV İadelerinde Yaşanan Sorunlar | Sebahattin Kadem | 11/03/2014 (11.3.2014)
İthalat Faktoringinde KKDF Sorunu Çözüldü. (3.4.2014)
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı. (14.3.2014)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
31 Temmuz 2014:
Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından Ocak-Haziran 2013 Dönemine Ait Yapılması Gereken Bildirimlerin Son Günü
31 Temmuz 2014:
GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin 2.Taksit Ödemesi
31 Temmuz 2014:
Haziran 2014 dönemi ÖTVK 2 sayılı listedeki Motorlu Araçlara İlişkin (Tescile Tabi Olmayanlar) ÖTV’ nin beyanı ve ödemesi Haziran 2014 dönemi ÖTVK 3 sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin beyanı ve ödemesi Haziran 2014 dönemi ÖTVK 4 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’ sinin beyanı ve ödemesi
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2014 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Öykü Gündüz

Çalışanlara Sağlanan Hisse Planları ve Vergilendirilmesi

Ömer Demir

KDV Genel Uygulama Tebliği ile Birlikte İndirimli Teminat Uygulama Sisteminin (İTUS) Kapsamı ve İşleyişi

Barbaros Yeşin

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Pratikte Karşılaşılan Sorunlar

Sibel Coşkun

Yeni OECD Model Vergi Anlaşması Kapsamında, Almanya ve İsviçre Anlaşmaları Özelinde Serbest Meslek Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,092 |   2,0958
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
3,5611 |   3,5797
Euro
Alış   Satış
2,8172 |   2,8223
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Haziran 2014 TÜFE
önceki aya göre:
% 0,31
önceki yılın aynı ayına
göre: % 9,16

Haziran 2014 ÜFE
önceki aya göre:
% 0,06
önceki yılın aynı ayına göre:
% 9,75