Gelişmiş Arama
Giriş Yap  Üye Olmak İstiyorum
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/40
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK-8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu.
Sirküler/39
2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi.
Sirküler/38
Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin Birleştirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Sirküler/37
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı.
Sirküler/36
Ar-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Tüm Vergi Haberleri
  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/15
Traktörler, Motorlar, Jeneratörler, Vites kutuları ve Dökme Demirden Borular için İlave Gümrük Vergisi Getirildi.
Sirküler/14
Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.
Sirküler/13
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.
Sirküler/12
Parfümeri, Kozmetik, Temizleme ve Bakım Müstahzarları için İlave Gümrük Vergisi Getirildi.
Sirküler/11
2016-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Yayımlanmıştır.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı. (17.2.2017)
Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Vergi İndirimi Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Meclise Sunuldu. (10.2.2017)
Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapıldı. (3.2.2017)
6770 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Yayımlandı. (27.1.2017)
Cazibe Merkezleri Programının Detayları Belirlendi. (11.1.2017)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
23 Şubat 2017:
Ocak 2017 dönemi Damga Vergisinin beyanı 
23 Şubat 2017:
Ocak 2017 dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi stopajının (Muhtasar) beyanı
23 Şubat 2017:
Ocak 2017 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Bildirimi 
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2017 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Erhan Tarhan, SMMM

2017 Yılında İşe Alınanlar İçin Sağlanacak Yeni Desteklere İlişkin Örnek Uygulama

Utku Gelbal

Götürü Gider Müessesesinde Yaşanan Sorunlar

Menders Çetin, SMMM

Mevcut Finansal Kiralama Sözleşmesinin Süresinin Yeni Bir Sözleşme İle Kısaltılması Halinde İstisnalardan Yararlanılır Mı?

Barış Demirel, Gümrük Müşaviri

Yeni Gümrük Kanunu Neler Getiriyor?

Asilhan Özkaya, Avukat

Suiistimal İncelemelerinde Çalışan Kullanımındaki İletişim Araçlarının Denetlenmesi

Aysuda Baysal, Gümrük Müşaviri

İthalatta Takas İşlemlerinde KKDF Uygulamaları

Dr. Utku Karabağ

Ar-Ge'den Ürüne, Üründen Pazara Giden Yolda Yatırım Teşvik Mevzuatı

Gündoğan Durak | YMM, CPA, CMA

Otomatik Bilgi Değişimi Öncesi Varlık Barışı

Çınar Bağlan, YMM

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Dikkat Çeken Ayrıntılar!

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Aralık 2016 TÜFE

önceki aya göre: % 1,64

önceki yılın aynı ayına göre: % 8,53

Aralık 2016 Yİ-ÜFE

önceki aya göre: % 2,98

önceki yılın aynı ayına göre: % 9,94