Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/34
Sigorta Primi Teşviklerine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı.
Sirküler/33
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasını Da Öngören Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.
Sirküler/32
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler.
Sirküler/31
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/30
Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/2 (26.3.2015)
Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı. (23.3.2015)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/1 (23.3.2015)
Sigorta Primi Teşviklerine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı. (23.3.2015)
Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasını Da Öngören Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu. (23.3.2015)
Vergisel Açıdan En Çok Hollanda'yı Seviyoruz. (23.3.2015)
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler. (23.3.2015)
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapıldı. (23.3.2015)
Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi 1 Mart 2015 Tarihinde Başladı. (23.3.2015)
Enflasyon Rakamaları Açıklandı. (23.3.2015)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/12
TRT Bandrol Bedelinin ÖTV ve KDV Matrahına Dahil Edilmesi Konusunda Genelge.
Sirküler/11
Halı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Getirildi.
Sirküler/10
Dahilde İşleme Rejiminde Taahhüt Kapamalarının Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilmesine İlişkin Düzenleme
Sirküler/9
Bazı Malların İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi.
Sirküler/8
Dahilde İşleme Rejiminde Ayniyet Tespitine İlişkin Genelge
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler. (6.3.2015)
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir. (2.2.2015)
2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (31.12.2014)
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi. (30.12.2014)
Transfer Fiyatlandırmasında Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılmasına İlişkin Önlemler | Gressi Benveniste | 10/02/2014 (10.2.2014)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
31 Mart 2015:
Şubat 2015 Dönemi 4/b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar için Prim Ödemesinin Son Günü
31 Mart 2015:
Şubat 2015 Dönemi 4/a Bendi Kapsamındaki Sigortalılara Ait Sigorta Primi ve İşsizlik Sigortası Primi Ödemesi
31 Mart 2015:
2014 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi Son Günü
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2015 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Çınar Bağlan, YMM

Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

Çağatay YÜCE, YMM

Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İbrahim Koçer

İhraç Kayıtlı Satışlar ve Kur Farkları

Dr. Utku Karabağ

Yatırım Teşvik Mevzuatı Açısından Elektrik Üretim Yatırımlarına Yönelik Olarak Sunulan Destekler

Zeren Türkmen

İşe İade Dava Sonucu Ödenen Ücretlerin Vergisel Boyutu

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,6107 |   2,6154
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
3,874 |   3,8942
Euro
Alış   Satış
2,8292 |   2,8343
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Şubat 2015 TÜFE
önceki aya göre:
% 0,71
önceki yılın aynı ayına
göre: % 7,55

Şubat 2015 Yİ-ÜFE
önceki aya göre:
% 1,20
önceki yılın aynı ayına göre:
% 3,10