Gelişmiş Arama
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/53
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
Sirküler/52
Asgari Geçim İndirimi ve Doğum İzni Uygulamasında Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/51
Beyanname Sürelerinin ve Elektronik Beratların Yüklenme Tarihinin Uzatılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Sirküler/50
ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Öne Çıkan Hususlar
Sirküler/49
Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
Asgari Geçim İndirimi ve Doğum İzni Uygulamasında Değişiklik Yapıldı. (24.4.2015)
Beyanname Sürelerinin ve Elektronik Beratların Yüklenme Tarihinin Uzatılmasında Dikkat Edilecek Hususlar (22.4.2015)
Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. (21.4.2015)
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. (20.4.2015)
Bazı Eşyanın İthalinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Yapılmayacak. (10.4.2015)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2015/3 (3.4.2015)
Ev Hizmetlerinde Çalışanların Vergilendirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı. (8.4.2015)
Geç Gelen Faturalarda KDV İndirimi | Sibel Aktürk | 07/04/2015 (7.4.2015)
Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Düzenlemenin De Yer Aldığı 6637 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayımlandı. (7.4.2015)
Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı (3.4.2015)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/15
Bazı Eşyanın İthalinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Yapılmayacak.
Sirküler/14
İthalat Bedelinin İhracatçı Dışında, Başka Bir Firmaya Ödenmesi Durumunda KKDF Uygulanması Hakkında Görüş
Sirküler/13
Özel Laboratuvarlarda Tahlil Yapılabilmesine İlişkin Düzenleme
Sirküler/12
TRT Bandrol Bedelinin ÖTV ve KDV Matrahına Dahil Edilmesi Konusunda Genelge.
Sirküler/11
Halı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Getirildi.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Düzenlemenin De Yer Aldığı 6637 Sayılı Yasa Resmi Gazetede Yayımlandı. (7.4.2015)
Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı (3.4.2015)
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler. (6.3.2015)
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir. (2.2.2015)
2015 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları. (31.12.2014)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları
27 Nisan 2015:
01-15 Nisan 2015 Dönemi Rafinericilerden Satın Alınan L.P.G. nin 2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslimine İlişkin Ek:3 Nolu Bildirim Formunun beyanı
27 Nisan 2015:
01-15 Nisan 2015 Dönemi ÖTVK 1 Sayılı Listedeki Malların ÖTV’sinin Beyanı ve Ödemesi
27 Nisan 2015:
Mart 2015 dönemi KDV ödemesi
   
Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2015 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Sibel Aktürk

Geç Gelen Faturalarda KDV İndirim

Çınar Bağlan, YMM

Yabancı Ulaştırma Kurumlarının Türkiye'deki Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi

Çağatay YÜCE, YMM

Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması

Fatih Özşahin

İşverenler ve Hizmet Erbabı Tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Şahıs Sigorta Primlerinin Vergilendirilmesi

İlteriş Emiroğlu

Transfer Fiyatlandırması Ekonomik Analizlerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar

Zeren Türkmen

İşe İade Dava Sonucu Ödenen Ücretlerin Vergisel Boyutu

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
ABD Doları
Alış   Satış
2,722 |   2,7269
İngiliz Sterlini
Alış   Satış
4,1103 |   4,1317
Euro
Alış   Satış
2,9553 |   2,9606
 
Kur bilgileri www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Şubat 2015 TÜFE
önceki aya göre:
% 0,71
önceki yılın aynı ayına
göre: % 7,55

Şubat 2015 Yİ-ÜFE
önceki aya göre:
% 1,20
önceki yılın aynı ayına göre:
% 3,10