Gelişmiş Arama
Giriş Yap  Üye Olmak İstiyorum
Anasayfa Site Haritası İletişim
  Vergi Sirküleri    Haberler
Sirküler/58
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/57
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.
Sirküler/56
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası ve Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Sirküler/55
Bazı Ekmeklere Uygulanan %1 KDV Oranının Kapsamı Genişletilmiştir.
Sirküler/54
ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.
   
Tüm Vergi Sirkülerleri
Verginet Haberleri:
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (24.5.2016)
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Dikkat Çeken Ayrıntılar! (23.5.2016)
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Açıklamalar İçeren Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (15.5.2016)
Yem ve Gübre Teslimlerine İlişkin KDV Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (15.5.2016)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2016/5 (5.5.2016)
Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar. (3.5.2016)
Yıllık ücretli iznin uygulanmasında değişiklik yapıldı. (28.4.2016)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2016/4 (25.4.2016)
Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapıldı. (26.4.2016)
İkale Sözleşmesi Sonucu İşçiye Ödenen Kıdem Tazminatının Vergisel Sonuçları | Utku Gelbal | 20/04/2016 (20.4.2016)
Tüm Vergi Haberleri

  Gümrük ve Dış Ticaret Sirkülerleri    Gündem
Sirküler/49
Çin Menşeli Suni veya Sentetik Liflerden Belirli Mensucat veya Tekstil Ürünlerinin İthalatında Dampinge Karşı Kesin Önlemin Devamı Hk.
Sirküler/48
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
Sirküler/47
Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
Sirküler/46
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
Sirküler/45
İthalatta Gözetim Uygulaması Kapsamında, Bazı Eşyaların İthalatında Uygulanan CIF Kıymetinde (Mal Bedeli, Sigorta, Navlun) Değişiklik Yapıldı.
   
Tüm Gümrük Sirkülerleri
Nakit Sermaye Artırımı Uygulamasının Detayları Belli Oldu. (4.3.2016)
Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı. (12.2.2016)
Yeni Çocuk Sahibi Olanların İzin Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (6663 Sayılı Kanun). (3.2.2016)
6663 Sayılı Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler. (3.2.2016)
2016 Pratik Bilgiler Kitapçığı Yayınlandı. (12.1.2016)
   
tümü için tıklayın

  Hesaplamalar   Vergi Takvimi
Transfer Fiyatlandırması Risk Analizi
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
Adat
Reeskont
Motorlu Taşıt Vergisi
Tüm Vergi Hesaplamaları

30.5.2016 itibari ile bu aya ait mevcut bir takvim bulunmamaktadır.

Vergi Takviminin Tamamı
Yasal Uyarı
©2016 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.

Makaleler

Çınar Bağlan, YMM

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Dikkat Çeken Ayrıntılar!

Utku Gelbal

İkale Sözleşmesi Sonucu İşçiye Ödenen Kıdem Tazminatının Vergisel Sonuçları

Mehmet Şuşoğlu, SMMM

Son Düzenlemeler Sonrası Kurumlar Vergisinde İade İşlemleri ve GEKSİS Sistemi

Seda Aysen Akpulat, SMMM

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Mert Özbilgin, Deloitte Vergi Denetçisi

Karşılıksız Çıkan Çekler İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılacak Dönemin Tespiti ve Örnek Uygulamalar

Lerzan Nalbantoğlu, Avukat

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Şirketleri Neler Bekliyor?

Barış Demirel, Gümrük Müşaviri

Hızlı Kargo Taşımacılığı ile Getirilen Eşyanın Gümrük Beyanı

Gündoğan Durak | YMM, CPA, CMA

Sat-Geri Kirala İşlemlerinde Sözleşme Süresi Sona Ermeden Kiracının Taşınmazı Geri Satın Almasının Vergi İstisnalarına Etkisi

Çağatay YÜCE, YMM

Gayri Maddi Haklarda Maliyet Paylaşım Anlaşmaları-ABD Uygulaması

Diğer makaleler
Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
Döviz Kurları
Türkiye İstatistik Kurumu
TEFE, TÜFE ve ÜFE Endeksleri

(2003 = 100 Bazlı)

Mart 2016 TÜFE

önceki aya göre: % -0,04

önceki yılın aynı ayına göre: % 1,75

Mart 2016 Yİ-ÜFE

önceki aya göre: % 0,40

önceki yılın aynı ayına göre: % 0,75