2018 Yılı Pratik Bilgiler Rehberi (Ocak-Haziran) Yayınlandı.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.
Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi.
Bazı İçeceklerin ve Makaronların ÖTV kapsamına Alınmasına İlişkin ÖTV Tebliği Yayımlandı.
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılacak Yatırımlara 2018 Yılında Sağlanacak İlave Teşvikler Hakkında Karar Yayımlandı.
İşbaşı Eğitim Programı Uygulanma Süresi Uzatılmıştır.
Melek Yatırımcı İndirimi Uygulama Süresi, Tütün Fonu Tutarları, Çiftçi Kredilerinde KKDF Oranı ile ÖTV Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar Yayımlandı.
16 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.
FATİH Projesine İlişkin 16 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Yayımlandı.
2018 Yılı Konsolosluk Harçları ile Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarları.
2018 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.
2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları.
2018 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri.
2018 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Tablosu.
2018 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.
2018 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.
2018 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2018 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlendi.