72/464/AET İşlenmiş tütünlerin tüketimini etkileyen muamele vergileri dışındaki vergiler
79/32/AET İşlenmiş tütünün tüketimini etkileyen muamele vergileri dışında kalan diğer vergiler
80/369/AET 72/464/AET ve 79/32/AET sayılı Konsey Direktiflerinin Fransa Cumhuriyeti'nin deniz aşırı topraklarında uygulanmasına izin veren Direktif
86/246/AET 72/464/AET sayılı Direktifi değiştiren Direktif
92/12/AET ÖTV'ye tabi ürünlerin kontrolü, nakliyesi ve elde tutulması ile bu ürünlere yönelik genel düzenlemeler
92/78/AET 72/464/AET ve 79/32/AET sayılı Direktifleri değiştiren Direktif
92/79/AET Sigaralardan alınan ÖTV'nin yakınlaştırılması
92/80/AET Sigaraların dışındaki işlenmiş tütünlerden alınan vergilerin yakınlaştırılması
92/81/AET Madeni yağlardan alınan ÖTV'nin uyumlaştırılması
92/82/AET Madeni yağlardan alınan ÖTV'nin oranlarının yakınlaştırılması
92/83/AET Alkol ve alkollü içkiler üzerinden alınan ÖTV'nin uyumlaştırılması
92/84/AET Alkol ve alkollü içkilerden alınan ÖTV oranlarının yakınlaştırılması
92/108/AET ÖTV'ye tabi ürünler için genel düzenlemeler getiren ve bu ürünlerlerin elde tutulması, nakli ve bu ürünlerin kontrolü ile 92/81/AET sayılı direktifi değiştiren 92/12/AET direktifinin değiştirilmesiyle ilgili direktif
94/74/AET ÖTV'ye tabi ürünler ve bu ürünlerin elde tutulması, nakli ve kontrolü ile bu ürünlere ait düzenlemelere ilişkin 92/12/AET sayılı direktifi, madeni yağlara ilişkin ÖTV'lerin yapılarının uyumlaştırılmasına dair 92/82/AET sayılı direktifi. madeni yağlara ilişkin
3649/92 Sevk edilen Üye devlette tüketime sunulan ÖTV'ye tabi ürünlerin Topluluk içi dolaşımı sırasında bulundarulacak basitleştirilmiş belge hakkındaki Tüzük