1 2 3
67/227/AET Üye ülkelerin muamele vergilerine ilişkin mevzuatlarının uyumlaştırılması
67/228/AET Ortak Katma Değer Vergisi Sisteminin yapısı ve uygulama prosedürleri
68/221/AET Anlaşmanın 97 nci maddesinde belirtilen ortalama oranların hesaplanmasında ortak bir metot uygulanmasına ilişkin Direktif
68/297/AET Ticari motorlu araçların yakıt depolarındaki yakıtın gümrük vergisine tabi olması hususundaki koşulların standardizasyonu
69/169/AET Uluslararası seyahatlerde ÖTV ve muamele vergilerinden muaifiyete ilişkin düzenlemelerin uyumu
69/463/AET 'Ortalama Oranlar' deyimininin tanımlanması
71/401/AET İtalya'da KDV'ye geçiş
72/230/AET Uluslararası seyahatlerde uygulanabilir ÖTV ve muamele vergilerinin uyumu
72/250/AET İtalya'da KDV'nin fiilen uygulanmaya başlanması için 6 aylık ek süre
74/651/AET Toplulukta küçük mal sevki yolu ile ithal edilen ticari olmayan mallara uygulanan vergi muafiyeti
77/388/AET Ortak KDV sistemi; tek tip matrah uygulanması (6 ncı Direktif)
77/800/AET Uluslar arası seyahatlerde ÖTV ve muamele vergileri rejiminde Danimarka'ya sapma yetkisi verilmesi
78/583/AET Danimarka, Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda'nın 6 ncı Direktifin 1 inci maddesinden sapma yapmasına izin veren Direktif
78/1032/AET Uluslar arası seyahatlerde uygulanabilir ÖTV ve muamele vergileri hükümlerinin uyumu
78/1035/AET Üçüncü ülkelerden küçük mal sevki yolu ile ithal edilen ticari olmayan mallara uygulanan vergi muafiyeti
78/1035/AET Üçüncü ülkelerden küçük mal sevki yolu ile ithal edilen ticari olmayan mallara uygulanan vergi muafiyeti
79/1072/AET Toplulukta mukim fakat ülke içinde mukim olmayan vergiye tabi kişilere yapılacakKDV iadesi
80/368/AET Fransa'nın deniz aşırı bölgelerin 77/388/AET sayılı Direktif kapsamının dışında tutulması
81/933/AET 69/169/AET ve 78/1035/AET sayılı Direktifleri değiştiren Direktif
82/443/AET 69/169/AET ve 77/800/AET sayılı Direktifleri değiştiren Direktif
1 2 3