Gelişmiş Arama
Giriş Yap  Üye Olmak İstiyorum
Anasayfa Site Haritası İletişim
 
Ana Sayfa > Uluslararası Vergi > Avrupa Birliği > AB Direktifleri > Dolaylı Vergi > KDV
 

KDV


1 2 3
67/227/AET Üye ülkelerin muamele vergilerine ilişkin mevzuatlarının uyumlaştırılması
67/228/AET Ortak Katma Değer Vergisi Sisteminin yapısı ve uygulama prosedürleri
68/221/AET Anlaşmanın 97 nci maddesinde belirtilen ortalama oranların hesaplanmasında ortak bir metot uygulanmasına ilişkin Direktif
68/297/AET Ticari motorlu araçların yakıt depolarındaki yakıtın gümrük vergisine tabi olması hususundaki koşulların standardizasyonu
69/169/AET Uluslararası seyahatlerde ÖTV ve muamele vergilerinden muaifiyete ilişkin düzenlemelerin uyumu
69/463/AET 'Ortalama Oranlar' deyimininin tanımlanması
71/401/AET İtalya'da KDV'ye geçiş
72/230/AET Uluslararası seyahatlerde uygulanabilir ÖTV ve muamele vergilerinin uyumu
72/250/AET İtalya'da KDV'nin fiilen uygulanmaya başlanması için 6 aylık ek süre
74/651/AET Toplulukta küçük mal sevki yolu ile ithal edilen ticari olmayan mallara uygulanan vergi muafiyeti
77/388/AET Ortak KDV sistemi; tek tip matrah uygulanması (6 ncı Direktif)
77/800/AET Uluslar arası seyahatlerde ÖTV ve muamele vergileri rejiminde Danimarka'ya sapma yetkisi verilmesi
78/583/AET Danimarka, Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda'nın 6 ncı Direktifin 1 inci maddesinden sapma yapmasına izin veren Direktif
78/1032/AET Uluslar arası seyahatlerde uygulanabilir ÖTV ve muamele vergileri hükümlerinin uyumu
78/1035/AET Üçüncü ülkelerden küçük mal sevki yolu ile ithal edilen ticari olmayan mallara uygulanan vergi muafiyeti
78/1035/AET Üçüncü ülkelerden küçük mal sevki yolu ile ithal edilen ticari olmayan mallara uygulanan vergi muafiyeti
79/1072/AET Toplulukta mukim fakat ülke içinde mukim olmayan vergiye tabi kişilere yapılacakKDV iadesi
80/368/AET Fransa'nın deniz aşırı bölgelerin 77/388/AET sayılı Direktif kapsamının dışında tutulması
81/933/AET 69/169/AET ve 78/1035/AET sayılı Direktifleri değiştiren Direktif
82/443/AET 69/169/AET ve 77/800/AET sayılı Direktifleri değiştiren Direktif
1 2 3

Hızlı Menü : Ekle Kaldır
Arkadaşına gönder
©2017 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.