Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 10 Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılmaması Sona Erecek Olan Dampinge Karşı Önlemler Hk. (10.3.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 9 Gübre ve Yem Teslimlerine Getirilen KDV İstisnasına İlişkin Özelge Yayınlandı. (29.2.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 8 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi'nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi'nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı. (23.2.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 7 Tarife Kontejyanı Uygulamasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararlar. (16.2.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 6 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı. (16.2.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 5 Antrepoya Konan Eşya. (16.2.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 4 Resen kapatmaların bildirilmesi. (16.2.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 3 Sırbistan'ın Ortak Transit Sistemine Taraf Olması (1.2.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 2 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı. (22.1.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 1 2016 Yılı Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Değişiklikleri. (5.1.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 78 Tek Pencere Sistemine TPS-Veteriner İlaç İthalat Uygunluk Belgesi ve TPS-Veteriner İlaç Hammaddesi Belge Kodlu İzin Belgeleri Eklenmesi. (17.12.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 77 Rusya'dan Geri Dönen Eşyalara İlişkin İşlemlerin Geri Gelen Eşya Kapsamında ve Öncelikle Yapılmasına İlişkin Yazı Yayımlandı. (11.12.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 76 Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemindeki Onayların Her Gümrük Müdürlüğünde Yapılabileceği Hk. (11.12.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 75 Gümrük İşlemlerine İlişkin 2015 Yılı Tutarları Belirlendi. (11.12.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 74 Yurt Dışından Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Araçlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin Uygulanmasına Dair Dağıtımlı Yazı Yayımlandı. (9.12.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 73 İhracat İşlemlerinde E-fatura Uygulamasına İlişkin Olarak "e-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu" Taslağı Yayınlanmıştır. (9.12.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 72 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. (24.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 71 0802.31 ve 0802.31 G.T.İ.P. Numaralı Eşyalara İlişkin Gümrük Vergisi Oranları Yeniden Düzenlenmiştir. (24.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 70 Menşe İspat Belgeleri ile A.TR Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Kaydedilmesi ve Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Açıklanmıştır. (23.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 69 İran Menşeli Düz Cam İthalatına 3 Yıl Süreyle Korunma Önlemi Olarak Ek Mali Yükümlülük Uygulanacaktır. (23.11.2015)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...