Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 30 Bilgisayarda Kullanılan Veri Ya Da Komut Yüklü Bilgi Taşıyıcılarının İhracında Gümrük Kıymeti Hk. (8.4.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 29 Peynir, yoğurt vb. ıslak ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları hk. (5.4.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 28 Antrepoda Elleçleme İşlemleri Hk. (5.4.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 27 Antrepo Stok Kayıtları hk. (5.4.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 26 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. (1.4.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 25 Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (30.3.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 24 Bazı Kimyasallar ve Elektronik Eşya İthalinde Uygulanan Tarife Kontenjanının Dağıtımına İlişkin Usul Ve Esaslar Yayımlanmıştır. (30.3.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 23 Genelleştirilmiş tercihler sistemi çalışmaları hk. (30.3.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 22 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (30.3.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 21 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapıldı. (30.3.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 20 Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nün 21 Mart Pazartesi Günü Çatalca'da yapılan Yeni Tesislerine Taşınmasına İlişkin Duyuru. (23.3.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 19 Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar Hk. (23.3.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 18 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (23.3.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 17 Anti-Dampinge Karşı Önlem. (23.3.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 16 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı İle İlgili İzne Tabi Olan GTİP’lerde Değişiklik Hk. (23.3.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 15 Aynı Nitelikteki Alacaklarda Uzlaşma. (10.3.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 14 Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar. (10.3.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 13 İhracatta düzenlenen "sonradan düzenlenmiş" İbareli Dolaşım Belgelerine Uygulanan Usulsüzlük Cezası. (10.3.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 12 Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı (LARA) Kullanıma Hazır Hale Getirilmiştir. (10.3.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 11 Ortak Transit Rejimine Sırbistan'ın Katılımı Nedeniyle Ortak Transit Sözleşmesi Ekinde Değişiklik Yapılmıştır. (10.3.2016)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...