Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 50 D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayımlandı. (8.6.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 49 Çin Menşeli Suni veya Sentetik Liflerden Belirli Mensucat veya Tekstil Ürünlerinin İthalatında Dampinge Karşı Kesin Önlemin Devamı Hk. (25.5.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 48 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (25.5.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 47 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (25.5.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 46 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (25.5.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 45 İthalatta Gözetim Uygulaması Kapsamında, Bazı Eşyaların İthalatında Uygulanan CIF Kıymetinde (Mal Bedeli, Sigorta, Navlun) Değişiklik Yapıldı. (25.5.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 44 Elektrik İzolatörlerine Uygulanan Gözetim Kapsamının Genişletilmesi (Yürürlük 30 Gün Sonra) (25.5.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 43 İthalat Tebliğ (İthalat: 2016/1)'de Değişiklikler Yapıldı. (25.5.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 42 Tarife Cetvelinde 4011 Altında Sınıflandırılan Bazı Dış Lastikler İçin Gözetim Uygulaması Getirilmiştir. (25.5.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 41 FSMH programında durdurulan eşya hk. (25.5.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 40 Bazı Canlı Büyükbaş Hayvanların İthalatında Uygulanacak Gümrük Vergilerinde Düzenleme Yapıldı. (6.5.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 39 ÖTV Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması hk. (3.5.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 38 Tarife Sınıflandırma Uygulamasının AB’ye uygunluğu hk. (3.5.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 37 İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici Uygulamasına İlişkin İşlemler hk. (3.5.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 36 Geçici İthalat ve Nihai Kullanım İzinlerinde Tek Pencere Sisteminin Kullanılması hk. (3.5.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 35 7307 Tarife Pozisyonunda Bulunan Bazı Eşyanın İthalatında Dampinge Karşı Önlem Getirildi. (3.5.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 34 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapıldı. (20.4.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 33 DİR Kapsamı Mısır İthalatı Hakkında (20.4.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 32 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapıldı. (19.4.2016)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2016 / 31 AB Menşeli 1701.99 Tarife Pozisyonlu Kamış veya Pancar Şekerinin Tarife Kontenjanı Kapsamında Gümrük Vergisi Hk. (8.4.2016)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...