Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 70 4202 Faslında Sınıflandırılan Ürünler İçin Getirilen Gözetim Uygulaması Yürürlükten Kaldırılmıştır. (6.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 69 Poli (Metil Metakrilik) İthalatına Gözetim Uygulaması Getirilmiştir. (6.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 68 Randıman Oranı Farklılığı Tespiti Hk. (23.8.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 67 Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Bazı Eşya ve Aksamlara; Brulör Sistemlerine, Led Ampullere, Yürüyen Merdiven ve Asansör Sistemlerine İlave Gümrük Vergisi Uygulanmaya Başlamıştır. (18.8.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 66 Askeri Hava Araçlarının Motorları, İnşaat Sektöründe Kullanılan Fırınlar, Vinçler, Tünel Açma Makineleri, Beton ve Harç Karıştırıcılar ve Diğer Bazı Makinelere İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir. (18.8.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 65 Hayvan Deri ve Postlarında Destekleme Fiyat İstikrar Fonu Uygulaması Değiştirilmiştir. (18.8.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 64 Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin 15.08.2017 Tarihinden Sonra Uygulaması Hk. (17.8.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 63 TRT Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (9.8.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 62 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır. (1.8.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 61 Transit Rejimi Çerçevesinde Eşyanın Havayolu İle Basitleştirilmiş Usulde Taşınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlenmiştir. (1.8.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 60 Eşyanın Ortak Transit Rejimi Ve Ulusal Transit Rejimi Çerçevesinde Taşınmasında Uygulanacak Gümrük İşlemleri Belirlenmiştir. (1.8.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 59 Kıymetli Taşların İthalatında KKDF Oranı Sıfır Olarak Belirlenmiştir. (29.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 58 Bazı Bisiklet ve Motosiklet Parçalarına Yeni İlave Gümrük Vergisi Uygulaması Başlatılmıştır. (28.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 57 7214.20 GTIP'li Beton Çelik Çubuğu Cinsi Eşyaların Gümrük Vergisi Düşürülmüştür. (28.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 56 3901.10.90 GTİP'li Alçak Yoğunluk Polietilen Cinsi Eşyada Gözetim Uygulaması hk. (26.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 55 5402.47 GTİP'li Düz İplik Cinsi Eşyalarda Dampinge Karşı Önlem Uygulanmasında Değişiklik Yapılmıştır. (14.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 54 Beton Pompaları ve 8705.90.30 Beton Pompalama Taşıtları Cinsi Eşyalarda Damping Uygulaması Başlatılmıştır. (14.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 53 Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinde Kaşe Uygulaması Başladı. (14.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 52 İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılarak İthalatı Yasak Olan Eşyaların Kapsamı Genişletilmiştir. (14.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 50 İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılarak İthalatı Yasak Olan Eşyaların Kapsamı Genişletilmiştir. (14.7.2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...