Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 61 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/21 ila 2011/23 No.lu Tebliğler Yayımlandı. (29.11.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 60 Doğal Çiçek Soğanlarının 2012 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 51) Yayımlandı. (25.11.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 59 Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı. (25.11.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 58 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (17.11.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 57 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Yayımlandı. (4.11.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 56 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. (2.11.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 55 Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (24.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 54 Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (24.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 53 Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (24.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 52 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/10) Yayımlandı. (21.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 51 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/9 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (21.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 50 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2011/11 ila 2011/13 No.lu Tebliğler Yayımlandı. (21.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 49 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/3 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (21.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 48 Çin Tayvanı Menşeli Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası İthalatında Gözetim Uygulanmasına İlişkin Gözetim ve Korunma 99/3 Sayılı Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (21.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 47 İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 42) Yayımlandı. (21.10.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 46 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/4) Yayımlandı. (27.9.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 45 Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/15) Yayımlandı. (26.9.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 44 Bazı Maddelerin İthalatında İlave Gümrük Vergisi Alınacaktır. (15.9.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 43 Gümrük Vergileri ve Cezalarında Uzlaşma Yolu. (5.9.2011)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2011 / 42 Yurt Dışından Posta veya Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Eşyadaki Muafiyet Sınırı 75 Avroya Düşürüldü. (22.8.2011)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...