Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 35 36.05 Gümrük Tarife Pozisyonunda Yer Alan Kibritlerin İthalatına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (15.6.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 34 İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı (15.6.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 33 Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. (15.6.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 32 "Sentetik veya Suni Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat"ın İthaline İlişkin Tebliğ (2012/13) Yayımlandı. (13.6.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 31 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. (12.6.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 30 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/10) Yayımlandı. (22.5.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 29 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2012/11 ve 2012/12 No.lu Tebliğ Yayımlandı. (16.5.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 28 Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. (12.5.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 27 Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı. (7.5.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 26 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2012/6 ile 2012/8 No.lu Tebliğ Yayımlandı. (27.4.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 25 Akrilonitril, Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında ve İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğler Yayımlandı. (21.4.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 24 Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (13.4.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 23 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (3.4.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 22 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı. (22.3.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 21 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (21.3.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 20 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/3) Yayımlandı. (14.3.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 19 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de (Ayçiçeği Tohumu Yağı) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (13.3.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 18 Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (8.3.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 17 Mobilyaların Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini Gerçekleştirmeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri (6.3.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 16 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Canlı Büyükbaş Hayvanlar - Diğerleri) (6.3.2012)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...