Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 20 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/3) Yayımlandı. (14.3.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 19 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de (Ayçiçeği Tohumu Yağı) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (13.3.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 18 Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (8.3.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 17 Mobilyaların Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerini Gerçekleştirmeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri (6.3.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 16 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Canlı Büyükbaş Hayvanlar - Diğerleri) (6.3.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 15 İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (29.2.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 14 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (22.2.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 13 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (19.2.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 12 Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (19.2.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 11 Ham Petrol ve Akaryakıtın Serbest Dolaşıma Giriş İşlemlerinin Yapılabileceği Gümrük Müdürlükleri Belirlenmiştir. (31.1.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 10 Lamine Parkelere Uygulanan Dampinge Karşı Önlemin Devam Ettirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (31.1.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 9 Pamuk İpliği İthalatına Ek Mali Yükümlülük Getirildi. (25.1.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 8 Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. (11.1.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 7 2012/1 ila 2012/19 Sayılı İthalat Tebliğleri Yayımlandı. (9.1.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 6 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı. (9.1.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 5 Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlandı (9.1.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 4 Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlandı. (9.1.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 3 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) Yayımlandı. (9.1.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 2 2012/1 ila 2012/23 Sayılı İthalat Denetim Tebliğleri Yayımlandı. (9.1.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 1 1/1/2012 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Türk Gümrük Tarife Cetveli. (9.1.2012)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...