Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2013 / 1 1 Ocak 2013 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Türk Gümrük Tarife Cetveli. (1.1.2013)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 54 Polietilen ve Polipropilenden Mamul Şerit veya Benzerlerinden Dokunmuş Mensucata İlişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (25.12.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 53 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayımlandı. (4.12.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 52 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (20.11.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 51 Canlı Hayvan ve Et İthalatında Gümrük Vergileri Artırıldı. (30.10.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 50 Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (1.9.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 49 Asansörlere, Skipli Asansörlere veya Yürüyen Merdivenlere İlişkin İthalatta Gözetim Uygulanması Tebliği Yayımlandı. (2.8.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 48 Naylon İplik, Motosiklet ve Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararlar Yayımlandı. (1.8.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 47 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 91) Yayımlandı. (25.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 46 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) Yayımlandı. (24.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 45 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/27)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı. (19.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 44 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2012/11 ila 2012/14 No.lu Tebliğler Yayımlandı. (19.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 43 İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler Yayımlandı. (11.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 42 Kontrplaklar İçin Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlemin Uygulanmaya Devam Edilmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (10.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 41 Granit İçin Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlem Artırılmıştır. (10.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 40 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı. (10.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 39 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Yayımlandı. (8.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 38 70.04 ve 70.05 Gümrük Tarife Pozisyonunda Yer Alan Ürünler Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (6.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 37 Alçı ve Alçı Esaslı Bileşiklerden Eşya Hakkında İthalatta Gözetim Uygulanması Tebliği Yayımlandı. (5.7.2012)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2012 / 36 İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı. (22.6.2012)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...