Arama

Sirküler

... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 68 Menşe İspat Belgelerinin Düzenlenmesi ile İlgili 77 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde İran ve Malezya Menşe İspat Belgelerine Dair Güncelleme Yapılmıştır. (23.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 67 Diğer İplikler (5510.30.00.00.00 GTİP ) için İthalatta Tarife Kontenjanı (10.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 66 Bazı Eşyaların Sınıflandırılmasına İlişkin 20 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Yayımlanmıştır. (10.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 65 Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmıştır. (5.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 64 21.12.2015 Tarihinde Uygulanmaya Başlanacak Olan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi İçin Herhangi Bir Süre Uzatımı Yapılmayacaktır. (4.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 63 İlave Gümrük Vergilerine İlişkin Kararlarda Yer Alan Geçici Maddenin Uygulanmasına İlişkin Yazı Yayımlandı. (2.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 62 İthalat Sırasında Tahsil Edilecek Gümrük Vergileri İle Toplu Konut Fonu Oranlarını Belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın Hazırlanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı. (2.11.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 61 21.12.2015'te Uygulanmaya Başlanacak Olan Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi İçin Kayıt ve Onay İşlemlerinin Tamamlaması. (21.10.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 60 BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde Yer Alan "Yurt Dışı Diğer" Alanı Hakkında Düzenleme Yapıldı. (20.10.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 59 Dahilde İşleme İzinlerinde İkincil İşlem Görmüş Ürün ve Fire Oranları Hakkında Genelgede Değişiklik Yapıldı. (19.10.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 58 Yurt Dışından Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Araçlarda İzin Süresi 6 Aydan 2 Yıla Çıkartıldı. (13.10.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 57 İlave Gümrük Vergisi ile İlgili BKK'ların Yayımı Tarihinden Önce Türkiye'ye Sevk Edilmek Üzere Bir Taşıma Belgesi Düzenlenerek Yüklemesi Yapılmış Olan Eşya İçin İlave Gümrük Vergisi Alınmayacaktır. (31.8.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 56 72.08 Pozisyonunda Bulunan Bazı Demir ve Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünlerin İthalatında Teminat Şeklinde Geçici Önlem Uygulanması Yürürlüğe Konulmuştur. (31.8.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 55 Bazı Eşyalara İlişkin Gözetim Uygulamaları Hakkında Tebliğler Yayınlandı. (31.8.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 54 Bazı Eşyalara İlişkin Anti-Damping ve Gözetim Uygulamaları Hakkında Tebliğler Yayınlandı. (25.8.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 53 Ekonomi Bakanlığınca Özel Faturalar ve "VAT Free & VAT Off" Faturalar ile İlgili Açıklamalar Yapılmıştır. (25.8.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 52 Serbest bölgede Türk Menşeli Olmayan Girdilerden Elde Edilen Nihai Ürün İçin İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına Açıklık Getirilmiştir. (5.8.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 51 Malezya Menşeili Ürünlere İlişkin Tavizli Gümrük Vergisi Oranlarını Belirten İthalat Rejim Kararına Ek Karar Yayımlanmıştır. (5.8.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 50 Bazı Eşyalar İçin Gümrük Vergisi Oranları Yeniden Düzenlenmiştir. (5.8.2015)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2015 / 48 Danıştay, YGM ile İlgili Gümrük Yönetmelik Değişikliğinin Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verdi. (22.7.2015)
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...