Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 91 Singapur Serbest Ticaret Anlaşması 01.10.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmiştir. (24.11.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 89 Geçici İhracat Kapsamında Düzenlenecek Faturaların E-Fatura Olarak Düzenlenmesi Talimatlandırılmıştır. (13.11.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 88 Gümrük İşlem Aşamalarının İthalat ve İhracatçılarca İzlenebilmesine Dair Program Uygulamaya Geçirilmiştir. (8.11.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 87 Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılmasına İlişkin Genelge Yayımlandı. (4.11.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 86 İhracatta Bedelsiz Faturaların e-fatura Olarak Düzenlenmesi Hakkında Duyuru. (1.11.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 85 Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri Listesi Güncellenmiştir. (31.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 84 3907.61.00.00.00 Numaralı Ürünün İthalatında Ek Mali Yükümlülük Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. (31.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 83 Türkiye Tanıtım Grubu İçin Kullanılmak Üzere Bazı İhracat Ürünlerinden Kesinti Yapılması Talimatlandırılmıştır. (31.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 82 İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland Menşeli Menteşeler; Askılıklar ve Bazı Mobilya Aksamına Dampinge Karşı Önlem Uygulaması Başlamıştır. (31.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 81 Kore Cumhuriyeti Menşeli Dioktil Tereftalat Cinsi Eşyaya Dampinge Karşı Önlem Uygulaması Başlamıştır. (31.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 80 7411.10.10 00.00 ve 7411.10.90 00.00 GTİP'li Yunanistan Cumhuriyeti Menşeli "Rafine Edilmiş Bakırdan İnce ve Kalın Borular İçin" Damping Uygulamasına Karar Verilmiştir. (31.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 79 3920.51.00.00.00 GTİP'li Poli(Metil Metakrilik)ten Olan Plastik Plaka, Levha, Film, Folyo Ve Şerit Cinsi Eşyalarda Gözetim Uygulaması Değiştirilmiştir. (31.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 78 Rusya Federasyonu Menşeli veya Çıkışlı Ürünlerde Faturaların Ticaret Müşavirliği / Ateşeliğince Onaylanması Gerekliliği Hk. (31.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 77 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Başvurusu ve Uygulamasında Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. (16.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 76 Antrepo Başvurularında Aranan Bilgi Ve Belgelerde Değişiklik Yapılmıştır. (6.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 75 Singapur İle Yapılan Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesinde Menşe İle İlgili Uygulama Esasları Belirlenmiştir. (6.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 74 Tareks Kapsamına Giren Ürün Listesi Genişletilmiştir. (6.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 73 Genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler listesinde değişiklik yapıldı. (6.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 72 0202.20 Gümrük Tarife Pozisyonlu Ürünler İçin 2017 Yılı Gümrük Vergi Oranı %0 Olarak Uygulanacaktır. (6.10.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 71 4818.90 Tarife Pozisyonlu Ürünler ile 8302.20 Tarife Ürünler İçin İlave Gümrük Vergisi Kararında Tanım Değişikliği Yapılmıştır. (6.10.2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...