Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 24 İhracatta e-Fatura Uygulamasında Navlun ve Sigorta Tutarının Ayrı Gösterilmesi Uygulaması Ertelenmiştir. (17.4.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 23 İhracatta e-Fatura Uygulamasında Navlun ve Sigorta Tutarının Ayrı Gösterilmesinin Zorunlu Olmadığına İlişkin Duyuru Yayımlandı. (16.4.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 22 Posta veya Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşyadaki Muafiyet Sınırı ve Yolcu Beraberi Eşyaya Uygulanacak Vergiler Hakkında Karar Yayımlandı. (13.4.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 21 Kontrplak Cinsi Eşyalarda Gözetim Uygulaması Değiştirilmiştir. (13.4.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 20 E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunun Güncellenerek Yayımlanmıştır. (13.4.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 19 Ek Mali Yükümlülük Uygulamalarının Belirlenmesi Hk. (13.4.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 18 İhracatta e-Fatura Uygulamasında Navlun ve Sigorta Tutarı Ayrı Gösterilebilecektir. (3.4.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 17 2018/5 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğ’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/23 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır. (28.3.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 16 Havayolunda Navlun Farkı Uygulaması Kaldırıldı. (28.3.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 15 Bazı Eşyalara İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir. (28.3.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 14 Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli 8302 GTIP'li Menteşe, Askılık ve Mobilya Aksamı Cinsi Eşyalarda Damping Oranlarının Belirlenmesi Hk. (22.3.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 13 Deniz Ve Havalimanlarını İşleten Kuruluşlar İle Geçici Depolama Yeri İşleticilerinin Vermiş Olduğu Kimi Hizmetlere İlişkin Azami Bedel Uygulaması Hakkında Kanuni Düzenleme Yapılması Hk. (10.3.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 11 3921 GTİP'li Bazı Eşyalarda Gözetim Uygulaması Başlatılmıştır. (6.3.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 12 Transfer Bildirim Formlarının Elekrtonik Ortama Aktarılması ve KKDF Konulu Genelgede Değişiklik Yapılması Hk. (3.3.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 10 Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Porselenden ve Seramikten Mutfak Eşyası Cinsi Eşyalara Damping Uygulamasının Başlatılmıştır. (3.3.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 9 Almanya ve İsveç Menşeli Sodyum Perkarbonat Cinsi Eşya İthalatında Dampinge Karşı Önlem Uygulaması Başlatılmıştır. (2.3.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 8 Bisiklet Cinsi Eşyalarda Gözetim Uygulaması Başlatılmıştır. (2.3.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 7 Tahsilat İşlemlerine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlanmıştır. (17.2.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 6 Serbest Bölgeden Yapılan İthalatlarda Navlun ve Sigorta Giderleri Hk. (1.2.2018)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2018 / 5 Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. (1.2.2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...