Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 21 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı. (23.3.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 20 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2017/3) Yayımlandı. (17.3.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 19 Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı. (15.3.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 18 Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile İlgili Olarak Danimarka Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında. (15.3.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 18 Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında. (15.3.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 17 Mobilyalarda Uygulanan İlave Gümrük Vergisi Oranlarında İndirim Yapılması Hakkında. (15.3.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 16 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamında İbraz Edilen ISO9001 Belgesi Hakkında. (15.3.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 15 Traktörler, Motorlar, Jeneratörler, Vites kutuları ve Dökme Demirden Borular için İlave Gümrük Vergisi Getirildi. (19.1.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 11 2016-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Yayımlanmıştır. (16.1.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 10 2017/1 sayılı İthalat Tebliği Yayımlanmıştır. (16.1.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 9 Posta veya Hızlı Kargo ile Gelen Ürünlerdeki Gümrük Muafiyet Sınırı 75 Avrodan 30 Avroya Düşürülmüştür. (16.1.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 8 Ürün Güvenliği ve Denetimine İlişkin Tebliğler Yayımlanmıştır. (16.1.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 13 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır. (12.1.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 7 "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9) Yayımlanmıştır. (12.1.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 6 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) Yayımlanmıştır. (12.1.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 5 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3) Yayımlanmıştır. (12.1.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 4 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/2) Yayımlanmıştır. (12.1.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 3 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1) Yayımlanmıştır. (12.1.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 14 Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar Yayımlanmıştır. (11.1.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 12 Parfümeri, Kozmetik, Temizleme ve Bakım Müstahzarları için İlave Gümrük Vergisi Getirildi. (11.1.2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...