Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 55 5402.47 GTİP'li Düz İplik Cinsi Eşyalarda Dampinge Karşı Önlem Uygulanmasında Değişiklik Yapılmıştır. (14.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 54 Beton Pompaları ve 8705.90.30 Beton Pompalama Taşıtları Cinsi Eşyalarda Damping Uygulaması Başlatılmıştır. (14.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 53 Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinde Kaşe Uygulaması Başladı. (14.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 52 İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılarak İthalatı Yasak Olan Eşyaların Kapsamı Genişletilmiştir. (14.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 50 İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılarak İthalatı Yasak Olan Eşyaların Kapsamı Genişletilmiştir. (14.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 49 2017/26 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Hk. (14.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 48 Antrepoya Eşya Giriş Tutanağı Düzenlenmeden Antrepo Beyannamesinin Kapatılmayacağı Hk. (14.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 47 İthalat Rejim Kararında Yapılan Değişiklik ile Bazı Ürünlerin Gümrük Vergileri Düşürülmüştür. (14.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 51 İhracat E-Fatura Portal Uygulaması Giriş Şifresi Alınması Hk. (7.7.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 46 Gümrük Kanunu'nun 241 inci Maddesinin Uygulanması (Beyannamede Düzeltme) Hk. (15.6.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 45 İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymetinin Tespiti Hk. (12.6.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 44 İthalatla İlgili Diğer İşlemler Hk. (12.6.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 43 DİİB'de 122 No.lu Özel Şart Tedbirleri Hk. (12.6.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 42 Güney Afrika Menşeli Binek Otomobillere Toplu Konut Fonu Uygulanmaya Başlanılmıştır. (8.6.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 41 Güneş Gözlükleri, Optik Gözlükler Ve Bu Tür Gözlüklerin Çerçeveleri İle Aksam Ve Parçaları İçin İlave Gümrük Vergisi Uygulanmaya Başlanmıştır. (8.6.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 40 Gümrük Kanunu 234/1 Maddesi Uygulaması Hk. (8.6.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 39 Serbest Bölgelerde Türk Lirası Kullanımı İle İlgili Bilgilendirme. (8.6.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 38 3903.19 G.T.İ.P'li Eşyaya Gözetim Uygulaması Getirilmiştir. (8.6.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 37 "Transmisyon Zincirleri ve Aksamları" tanımına tabi eşya için gözetim uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir. (8.6.2017)
Gümrük ve Dış Ticaret Sirküleri 2017 / 36 Antrepo teminat işlemleri hk. (8.6.2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...