Arama

Makale Konusu Yazar Adı Tarih
Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası Cenk Orhan 15/10/2007
Ceren Büyükçapar - 01.01.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan Elde Edilen Faiz Gelirlerinin Tam ve Dar Mükellef Gerçek Kişiler Açısından Vergilendirilmesi – 08/10/2007
Sebahattin Erdoğan (YMM)- Ar-Ge’nin Önemi ve Sağlanan Destekler - 03/10/2007
Ufuk Söğütlüoğlu - Türkiyede Yerleşik Kurumlara, Yurtdışında Mukim Firmalar Tarafından Yapılan Ciro Primi vb. Ödemeler ile Fiyat İndirimlerinin KDV Karşısındaki Durumu – 01/10/2007
Nilüfer Çerezci (SMMM) - Beşeri İlaçların Fiyatlandırmasına Dair Karar - 25/09/2007
Zafer Akıncı (SMMM) - Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı- 17/09/2007
Eda Erginer (SMMM) - Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Uygulaması – 17/09/2007
Dr. Özgür Toros - Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması: Mükellefler Hazırlıklı Olmak İçin Ne Yapmalı? - 14/09/2007
Hatice Çınar (SMMM) - Yurtdışından Temin Edilen Kredilerde Özellik Arz Eden Hususlar – 10/09/2007
TurgayARBAK (SMMM) - Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Yapılan Değer/Ömür Artırıcı Giderler Ve Bu Giderlerin İtfası – 06/09/2007
Beyza Bulut (SMMM) - Alüminyum Mamullerinde KDV Tevkifatı Uygulaması 27/08/2007
Yasemin Zortuk (SMMM) - Harcırah Uygulamaları 20/08/2007
Hakan Tüfekçiler (SMMM) - Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltımının Vergisel Etkileri 13/08/2007
Erkan Çelik (SMMM)- Yıllara Sari İnşaat, Onarım ve Yapım İşleri ve Gelir ve KurumlarVergisi Tevkifatı – 06/08/2007
Nalan Akgün (SMMM) - Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergisel Avantajlar- 30 Temmuz 2007
Ozan ÇİMEN - Müdür Yardımcısı (SMMM) - Satış Artırıcı Faaliyetler ve Bu Amaçla Sağlanan Bedelsiz Teslimler, Ciro Primleri ile Bayi ve Bayi Personel Ödüllerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu 23/07/2007
S.Yalçın Kozanlı (SMMM) - Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın İncelenmesi -1
Nilüfer Çerezci (SMMM) - Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına İlişkin Beklenen Yeni Bakanlar Kurulu Kararı
Zeki Kurtçu (Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı) - Büyük Yatırımların Vergi ile Finansmanı (Leveraged Buy Outs LBOs)
Savaş Çoban (SMMM) - Finansal Kiralama ile Alınan İktisadi Kıymetlerin Muhasebeleştirilmesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12