1 2 3 4 5
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamında İbraz Edilen ISO9001 Belgesi Hakkında.
Traktörler, Motorlar, Jeneratörler, Vites kutuları ve Dökme Demirden Borular için İlave Gümrük Vergisi Getirildi.
Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar Yayımlanmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.
Parfümeri, Kozmetik, Temizleme ve Bakım Müstahzarları için İlave Gümrük Vergisi Getirildi.
2016-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Yayımlanmıştır.
2017/1 sayılı İthalat Tebliği Yayımlanmıştır.
Posta veya Hızlı Kargo ile Gelen Ürünlerdeki Gümrük Muafiyet Sınırı 75 Avrodan 30 Avroya Düşürülmüştür.
Ürün Güvenliği ve Denetimine İlişkin Tebliğler Yayımlanmıştır.
"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9) Yayımlanmıştır.
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) Yayımlanmıştır.
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3) Yayımlanmıştır.
Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/2) Yayımlanmıştır.
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1) Yayımlanmıştır.
2017 Yılında Uygulanacak Gümrük ve Dış Ticaret Konusundaki Önemli Değişiklikler
"Özel Takas" Beyan Edilmek Suretiyle Gerçekleştirilen İthalat ve İhracat İşlemlerinde Ülke Ayrımı Yapılmaksızın KKDF Muafiyeti Uygulanacaktır.
1 2 3 4 5